(160) MADDE DİYE GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEYLER :

        http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.%20blue.jpg Dünyaya hediye olarak verilen son bilgilerde, madde diye gördüğümüz şeylerin aslının, amorf maddelerin “tesirlerle ilk harekete geçtiği andan itibaren almış olduğu çeşitli şekil ve durumdaki halleri” olduğu ifade edilmiştir. Bu genel açıklamaya göre, insanların bedenleri de birer madde topluluğu olması sebebiyle, amorf maddelerin tesirlerle ilk harekete geçtiği andan itibaren çok uzun zamanlar içinde almış olduğu çeşitli şekil ve durumdaki halleri olarak ortaya çıkmaktadır. Amorf maddeler ve madde olarak gördüğümüz şeyler hakkında verilen bilgilerden bazılarını kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

Devamını oku...

(159) GEÇMİŞ HAYATLAR DAHA İYİ OLABİLİR Mİ ?

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgSon realite bilgilerine göre, dünya gezegeni yaklaşık her yetmiş bin yılda bir, çok büyük değişikliklere uğratılmakta ve her defasında da büyük bir yeniliğe kavuşmaktadır. Dünya yenilenirken, mevcut kıtaları batmakta, yenileri ortaya çıkmakta, manyetik kutupları tersine dönmekte, pek çok insan varlığı başarıyla mezun olmakta, ve çok az insan da hayatta kalmaktadır.

         Her yeni dünyada mezun olanların yerine yenileri gelmekte, hayatta kalanlar sayesinde ilk defa insan bedenlerine sahip olmakta, nüfusları artmakta, yeni kıtalara dağılmakta, eskilerin gittiği yolları tekrar çizmektedirler.

Devamını oku...

(158) DOĞRU YOLUN KISTASI :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.%20blue.jpgBu dünyada yaşayan bütün insanların, birbirlerine uzak veya yakın olan bütün arzularının, isteklerinin, hayallerinin, ümitlerinin, hedeflerinin, yaşam biçimlerinin, kişisel özelliklerinin ve yaşadıkları olayların, kısacası her şeylerinin, bu dünya hayatından sonra, yüksek alemlerde başlayıp sürecek olan büyük bir vazife hazırlığının kapsamı içerisinde yer aldığı ve birer araç olarak kullanıldıkları, son realite bilgileriyle birlikte ortaya çıkmıştır.

         Vazife, ruhun tekamülüne hizmettir. Vazifeye hazırlık ise tekamül mekanizmalarıyla gerçekleşmektedir. İnsanlık safhasına kadar otomatik olarak gelişen tekamül mekanizması, insanlık safhasından itibaren vicdan mekanizması adını almakta ve insan varlıklarını büyük bir vazifeye hazırlamaktadır. Bu safhada bir duygu olarak ortaya çıkan vicdan mekanizması, normal halinde iken, her insanın idrak genişliğine göre farklı denge seviyelerinde bulunmaktadır.

Devamını oku...

(157) İNSAN ÜSTÜ SAFHALAR :

        http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpg Bu gün içinde bulunduğumuz insanlık safhası, tüm tekamül hazırlığı safhalarının en sonuncusu olmaktadır. Varlıklar, bu safhayı da tamamladıktan sonra insan üstü safhalara geçmektedirler. Varlıkların, insanlık safhasından insan üstü safhalara nasıl geçtiklerini, dünyaya verilen son bilgilere göre, kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Bütün varlıkların, nasıl ve ne maksatla meydana getirildiklerinden daha evvel bahsedilmişti. Varlıklar, kendilerine hakim olan ruhların tekamül ihtiyaçlarını karşılamak için, sonsuzluk kadar uzun zamanlar önce meydana getirilmiş, bitki ve hayvanlık aleminin bütün safhalarını yine çok uzun zamanlar içinde tamamlamış, ve bu safhaların sonuncusu olan bu günkü insanlık safhasına kadar ulaşmışlardır.

Devamını oku...

(156) İNSAN ALTI SAFHALAR :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgTekamül ihtiyacıyla kainata gelen bütün ruhların, çok uzun, bir madde hareketlerine alıştırılma süreci bulunmaktadır. Ruhların bu süreç içerisinde, yani pasif tekamül hazırlığı safhalarında iken, her biri doğrudan doğruya birer atoma bağlı bulunmaktadırlar. Ruhların bağlı oldukları bu atomlar, üniteden gönderilen tesirlerle geliştirilirken, meydana gelen hareketler de aynı zamanda ruhlarda, içgüdü diyebileceğimiz kabiliyetleri uyandırmaktadırlar. Atomlar geliştirilip son hallerini alırken, ruhlar da pasif tekamül hazırlığı safhalarının sonlarına doğru yaklaşmaktadırlar.

         Atomların geliştirilmesi, etrafına partiküller yayması ve bu yayılan partiküllerin de tekrar geliştirilmesiyle ortaya çıkan süptil maddeler, üniteden gönderilen tesirlerle gerçekleştirilmektedir.

Devamını oku...

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana