(111) SÜPTİL VE YARI SÜPTİL MADDELER :

          http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgİnce manasına gelen süptil (subtle) kelimesi ve yarı ince manasına gelen (semi subtle) yarı süptil kelimeleri burada madde hallerini ifade etmek için kullanılmış kelimelerdir. Süptil maddeler demek ince maddeler demektir ve bu maddelerin bulunduğu ortama süptil alem denmiştir. Yarı süptil maddeler demek ise yarı ince maddeler demektir ve bu maddelerin bulunduğu ortama da yarı süptil alem denmiştir.
          Süptil maddeler, yarı süptil maddelerin bir kat daha inceltilmiş halleri olup bir bakıma yarı süptil maddelerin devamı gibidirler. Onun için süptil alem yarı süptil alemin bir üzerinde bulunmakta fakat ondan kopmuş değildir.

Devamını oku...

(97) VARLIKLARIN ARA ALEMLERDE KALMA SÜRELERİ :

          http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgVarlıklar ara alemlerde değil süptil alemlerde kalmaktadırlar fakat, bir sonraki safhanın hazırlıklarını ara alemlerin yarı süptil maddelerini kullanarak yaptıkları için varlıkların ara alemlerde kalma süreleri diyoruz. Yoksa, varlıklar süptil alemlerden ara alemlere inerek orada bir süre kalmamaktadırlar.
          Varlıkların kullandığı yarı süptil maddeler veya bu maddelerden meydana gelen ara alemler, hidrojen alemiyle varlığın içinde bulunduğu süptil alem arasında kalmaktadır. Onun için bu yere ara alem denmiştir. Varlıklar da bir sonraki safhalarının hazırlıklarını bu ara alemlerde seviyelerine göre yapmaktadırlar. Yani farklı seviyelerde bulunan varlıkların ara alemleri kendilerine özeldir ve diğerlerinden farklıdır

Devamını oku...

(96) VARLIĞIN İNSANLIK ALEMİNDEN UZAKLAŞMASI :

          http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgHidrojen aleminin son safhasına katılmak için kendine özel yarı süptil bir alemde hazırlık yapan bir varlık, insanlık alemine katılarak yaklaşık yetmiş bin yıl içinde yüzlerce kez insan bedenlerine bağlanmakta ve bu bedenlerle elde ettiği insan realiteleriyle de öz bilgilerini tamamlamaktadır.
          İnsanlık alemi hidrojen aleminin son safhası olduğu için, bu safhayı tamamlayan bütün varlıklar hidrojen alemini de tamamlamış olmaktadırlar. Yani hidrojen aleminden temelli ayrılan varlıklar doğal olarak insanlık aleminden de ayrılmaya ve uzaklaşmaya başlamaktadırlar. Varlıkların insanlık aleminden nasıl ve nerede uzaklaşmaya başladığını verilen son bilgilere göre kısaca ve basitçe izah etmeye çalışalım.

Devamını oku...

(95) VARLIĞIN İNSANLIK ALEMİNE YAKLAŞMASI :

          http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgVarlığın hidrojen aleminin son safhasına katılmak için hazırlık yapmasına, varlığın insanlık alemiyle ilk defa tanışmaya hazırlanması veya insanlık alemine yaklaşması olarak görülebilir. Varlığın bu hazırlığı nasıl ve nerede yaptığını verilen son bilgilere göre kısaca ve basitçe izah etmeye çalışalım.
          Varlıklar, hidrojen aleminde kazandıkları ilk tecrübelerin ardından bitki hayvan ve insanlık alemi olmak üzere gittikçe yükselen ve gelişen bir sıra takip etmektedirler. Varlıklar bu sırayı takip ederlerken hidrojen aleminde bulunan tüm maddeleri ve bedenleri manyetik alan sentezlerine bağlanarak kullanmaktadırlar.
          Fakat, varlıklar ancak tecrübeleri oranında bu bedenlerin manyetik alan sentezlerine hakim olabilmekteler ve bu beden yapıları da varlıkların tecrübeleriyle orantılı olarak basitten karmaşıklığa doğru bir sıra takip etmektedir.

Devamını oku...

(94) HİDROJEN ALEMİNİN BİR ÜST ALEME DOĞRU KAYIŞI :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpg İlk basit atomların geliştirilmesi hakkında verilen bilgilerde içinde bulunduğumuz hidrojen aleminin bir üst aleme doğru kaydığı ifade edilmiştir. Buradaki üst alemin ne olduğunu ve nasıl meydana getirildiğini bu konuda verilen bilgilere göre kısaca ve basitçe izah etmeye çalışalım.
          İlk hidrojen atomlarının nasıl meydana getirildiği bir çok kez tekrar edilmiştir. Bu atom çeşitlerinden içinde bulunduğumuz hidrojen alemi meydana getirilmiş ve bu aleme hidrojen alemi denmiştir.

Devamını oku...

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana