(201) DÜNYA NÜFUSUNUN ARTIŞ SEBEBİ :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünyaya hediye olarak verilen bilgilerin üçüncü bölümünde, büyük dünya devresinin kapanışıyla ilgili ayrıntılı bilgiler verilirken, dünyadaki nüfus artışının başlıca sebebinin, dünyadan şimdiye kadar ayrılıp da spatyomda birikmiş varlıkların hepsinin dünyaya dönmesi olarak açıklanmıştır. Dünyaya dönmek için bekleyen varlıklar hakkında verilen bilgilerden bazılarını kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Spatyomda ne kadar çok varlığın beklediği dünyada yaşayanlar tarafından bilinemez fakat, dünyaya dönmek için bekleyen bütün varlıkların her birinin ayrı ayrı birer geçmişleri ve gelişmişlik dereceleri bulunmaktadır.

Devamını oku...

(200) DÜNYAYA VERİLEN HEDİYENİN DEĞERİ :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünyaya verilen hediye hakkında bilinen bazı gerçekleri kısaca ifade etmeye çalışalım. Çünkü bu hediye, bir kısım insana, bir kısım kesime veya bir kısım topluluğa verilmiş bir hediye gibi düşünülmektedir.

         Her şeyden önce, dünyaya bir hediye olarak verilen bilgiler, dünyaya duyurulmasından yıllar önce, o geçmiş zamanların yaşanan dünya realitelerinden verilen örneklerle, o geçmiş zamanların konuşulan diliyle, yüksek vazife planından büyük bir organizasyon tarafından belirli aralıklarla dünyaya verilmiş, büyük bir özenle derlenip toparlanmış, gelecekte mutlaka ihtiyaç duyulacağı bilindiği için dünyadaki sorumlularına teslim edilip güvenli bir yere kaldırılmış, yaklaşık geçen bir ömürlük zamandan sonra bu ihtiyaç ortaya çıkmış, ve planlandığı şekilde açılıp dünya insanlığına sunulmuştur.

Devamını oku...

(199) VAZİFELİ VARLIKLARIN KULLANDIKLARI BAZI MATERYALLER :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgSon realite bilgilerine göre, vazifeli varlıkların dünyada kullandıkları materyallerden bazıları da, insanları vazife bilgileri ve organizasyon sistemleri sezgilerine hazırlayan otomatizmaları olmaktadır. Dünya hayatında, tekamül hazırlığının bir gereği olarak yaşanan insanlık safhasına ait otomatizmalar hakkında verilen bilgilerden bazılarını kısaca ifade etmeye çalışalım.

         Dünya, her şeyiyle birlikte varlıklar için büyük bir tekamül aracı olmaktadır. Büyük bir maksatla gelmiş olan bitki safhasının varlıklarını hayvanlık safhasına hazırladığı gibi, hayvanlık safhasının varlıklarını da insanlık safhasına hazırlamaktadır. İnsanlık safhasına hazırladığı varlıkları da, yüksek alemlerde başlayan vazife planları için hazırlayıp gönderebilecek her türlü tekamül araçlarına sahip bulunmaktadır.

Devamını oku...

(198) VAZİFELİ VARLIKLARIN KULLANDIKLARI BAZI KAYNAKLAR :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünya hayatının neden var olduğu hakkında verilen bilgiler, bir realite haline gelmeye devam etmektedir. Dünya hayatında yaşanan acı tatlı bütün olaylar, sebep sonuç yasasına göre meydana getirilmekte, bir hakkın ve liyakatin karşılığı olarak yaşanmakta, ve sonunda insanların yüksek benliklerini, yani onların öz varlıklarını vazife planlarına hazırlamaktadırlar.

         Bireysel veya toplumsal olarak yaşanan bütün bu olaylardan alınan sonuçlar, dünya hayatından sonra değerleri yükseltilmekte, ve bir insan varlığının en değerli kazançları haline getirilmektedir. Bu değerli kazançlarla, yani dünya realitelerinin yükseltilmiş değerleriyle, vazife planlarına katılan varlıklar ise, kendilerine bağlı olan ruhların tekamül ihtiyaçlarını karşılamaya başlamaktadırlar. Ruhların tekamül ihtiyaçları ise, kainatın var olma sebebidir.

Devamını oku...

(197) HİDROJEN ALEMİNİN SAFHALARI :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgHidrojen aleminin safhalarının, en başından en sonuna kadar bir sıra takip eden hazırlık safhaları olduğu daha önce belirtilmişti. İçinde bulunduğumuz bu alemin, yani hidrojen aleminin, basit maddelerinin meydana getirildiği safha ilk safha olmaktadır.

         Daha sonra, geniş bir yelpazeye sahip bitkiler safhası gelmektedir. Bu safhadan sonra ise, dünyada bulunan veya bulunmayan hayvanlık safhası başlamaktadır. İnsanlık safhasıyla birlikte bütün safhalar aynı mekan ve zaman içerisinde, yani hidrojen aleminin mekan ve zamanı içerisinde bulunmaktadırlar.

Devamını oku...

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana