(194) İNSAN HAYATININ AMACI :

Share

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgİnsan hayatının amacının, dünya hayatından sonra yüksek alemlerde başlayıp devam eden organizasyon sistemlerine ulaşmak olduğu, ve bunun için de dünya hayatında iken gerekli hazırlıkların tamamlanması gerektiği dünyaya bir hediye olarak verilen bilgilerle tam olarak açıklığa kavuşmuştur.

         Üstelik, sadece insan hayatının amacı değil, insanlarla birlikte yaşayan sayısız bitki ve hayvanların da neden var oldukları ve neden yaşadıkları da açıklığa kavuşmuştur. Onların da hayat amaçları günün birinde insanlar gibi organizasyon sistemlerine ulaşmak olacaktır. Fakat, tekamülleri çok gerilerde olduğu için, onların ilk hedefleri organizasyon sistemlerine ulaşmak değil, içinde bulundukları safhanın bir üst safhasına ulaşmak olmaktadır.

         İçinde bulunduğumuz alemin, yani hidrojen aleminin son safhası insanlık safhasıdır. Fakat insanlık alemini sadece dünyada yaşayan insanlar temsil etmemektedirler. Hidrojen aleminin uzak yerlerinde de dünya gibi bir çok gezegen bulunmaktadır. O gezegenlerde de dünyada olduğu gibi çeşitli safhaların varlıkları topluluklar halinde bir arada yaşamaktadırlar.

         O toplulukları meydana getiren safhaların da son safhası, insanlık safhasıdır. Fiziki görünüşleri, her ne kadar tıpatıp dünya insanına benzemese de, onların da duyguları, düşünceleri, fikirleri, sevgileri, vicdanları bulunmaktadır.

         Vicdanları bulunmaktadır diyoruz çünkü vicdan, bütün varlıkların herhangi bir gelişme gösterebilmesi için kullanmak zorunda oldukları bir tekamül mekanizmasıdır. Dolayısı ile onlar da insanlık alemini temsil etmektedirler.

         Dünyada yaşayan bir insan hayatının amacı ne ise, o uzak gezegenlerde yaşayan insanların da hayat amaçları odur. Yani onların da hayat amaçları organizasyon sistemlerine ulaşmak ve bunun için de gerekli hazırlıkları kendi gezegenlerinin imkan ve şartları içerisinde yapmaktır.

         Hidrojen aleminde bulunan bütün safhalar, en basitinden en gelişmişine kadar bir gelişmişlik sırası takip etmektedirler. Herhangi bir safhanın kazanılan tecrübesi, o safhada bulunan varlığı bir üst safhaya hazırlamaktadır. Bir üst safhanın son hazırlıkları ise, safhalar arasında bulunan yarı süptil alemlerde yapılmaktadır.

         Yani her safhanın, birbirinden ayrı yarı süptil bir alemi bulunmaktadır. İnsanlık safhasının yarı süptil alemi ise sevgi alemidir. İnsan varlıkları da bir üst safhanın son hazırlıklarını bu sevgi aleminde yapmaktadırlar.

         İnsanlık safhası, hidrojen aleminin son safhası olduğu için, bu safhanın bir sonraki safhası hidrojen alemi üstü bir aleme atlamakta ve o üst alemin en alt kademelerinden başlamaktadır. Organizasyon sistemleri de o üst alemin en alt kademelerinden başlamaktadır.

         Dolayısı ile, insan hayatının amacı, hidrojen alemi üstü bir alemde başlayıp yükselerek devam edip giden organizasyon sistemlerine ulaşmak, ve bunun için de gerekli hazırlıkları dünya hayatında iken tamamlamak olmaktadır.            

Share

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana