(195) HAYATIN AMACINI YERİNE GETİRMİŞ OLMAK :

Share

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgSon realite bilgilerine göre, bir insan varlığının idraki, bütün dünyayı kapsamı içerisine alacak kadar gelişmiş ve genişlemiş ise, kendisini yüksek alemlerde başlayan vazife bilgilerine ve prensiplerine hazırlayabilmiş ise, o insan varlığı dünya hayatının amacını yerine getirmiş olmaktadır.

         Bununla birlikte, son realite bilgilerine sahip olmadan, yani dünyaya bir hediye olarak verilen bilgilerle hiç karşılaşmadan, vicdan unsurları en üst seviyelere kadar yükselmiş, artık vazife bilgilerine iyice yaklaşmış, her türlü bencilliklerden ve maddi çıkarlardan uzaklaşmış, etrafındakilere hizmet etmek amacıyla kendilerini feda edecek duruma gelmiş olan insanların varlıkları da, dünya hayatının amacını yerine getirmiş olmaktadırlar.

         Bu gün dünya, büyük bir devre sonuna doğru hızla yaklaşmaktadır. Bu yaklaşmayla beraber, insanların etrafındakilere, ki buna alt safhaların bedenli varlıkları da dahildir, karşılıksız yardım ve hizmet etmek arzuları da uyanmaya başlamaktadır.

         Bu karşılıksız hizmet etme arzuları, vicdan denge seviyelerinin ne kadar çok yükselmiş olduğunu ve vazife bilgilerine ne kadar çok yaklaşmış olduklarını göstermektedir. Dolayısı ile, otomatik olarak dahi gelişmiş olsa, vicdan mekanizmasının ne kadar çok önemli ve kurtarıcı bir mekanizma olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

         Vicdan mekanizması için kurtarıcı diyoruz. Çünkü bir devre sonunda dünya hayatlarından beklenen sonuçlar istenen düzeyde değil ise, geriye kalan eksiklerin tamamlanması, on binlerce yıl süren yeni bir dünya devresine kalmaktadır.

         Vicdan mekanizmanın unsurlarının, sağlıklı bir şekilde değerler alarak gelişebilmesi ve denge seviyelerinin yükseltilebilmesi için de, dikkate alınması gereken bir ölçü verilmiştir. Yani insan bir iyilik yaparken, diğer taraftan bir zarar veriyorsa, bu gerçek bir iyilik olmadığı gibi, bu hareketin sonuçları telafi edilmesi gereken bir de sorumluluk doğurmaktadır.

          Dolayısıyla, vicdan mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde çalışarak denge seviyelerinin yükselmesi ve vazife bilgilerine yaklaşması, yaşanan olaylarda veya hizmetlerde orta yolun bulunmasıyla gerçekleşmektedir. Yani insan birisine iyilik yaparken diğerine kötülük yapmamalıdır. Her iki tarafın da bu hizmetten faydalanmış olması gerekmektedir.

         Dünya hayatının gerçek amacını göz ardı etmeden, bir insanın kendisini nasıl bir an önce hazırlaması gerektiği veya dünya hayatında iken nelere dikkat etmesi gerektiği, dünyaya bir hediye olarak verilen ‘İlahi Nizam ve Kainat’ adlı kitapta açıkça belirtilmektedir.

         Dolayısı ile, yerinde ve zamanında dünyaya hediye edilen bu bilgilere ve bu bilgilerin sezgilerine dünyada iken kavuşmuş olanlar, bu bilgilerin paha biçilmez, gerçek değerlere sahip bir hediye olduğunu rahatlıkla idrak edeceklerdir.

Share

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana