(196) KUŞ YUMURTASI :

Share

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde, kainatın büyük ahenginden bahsedilirken, küçük bir kuş yumurtası ve o yumurtadan çıkan yavru bir kuşun sebep olduğu olaylar zinciriyle, o kuş bedenini idare eden varlığın milyarlarca yıl sonraki geleceği anlatılmıştır. Orada anlatılan hikayenin , kainat ahenginin dünyaya ayrılan küçük bir parçasının nasıl sağlandığı ile ilgili bazı kısımlarını alarak, kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Küçük bir kuş yumurtasını göz önüne getirin. Bu yumurtanın içindeki tohumun bir kuş haline gelebilmesi için, belli bir ısıda bir süre korunması gerekmektedir. Bunun için de anne kuş, yumurtanın üzerine oturarak bu ısıyı kendi bedeniyle sağlamaktadır. Şimdi, anne kuşun bu hareketini meydana getiren asıl sebebe bakalım.

         Anne kuş, yumurtanın belli bir ısıda korunması ve bunun için de yumurtanın üzerine bir süre oturulması gerektiğini düşünecek kadar bir idrake sahip değildir. Dolayısı ile onun, bu vazifeyi yerine getirebilmesi, bu işle vazifeli varlıkların yardımlarıyla otomatik olarak gerçekleşmektedir.

         Yani o anne kuş, vazifeli varlıkların gönderdikleri tesirler altında kalarak bazı içgüdülere sahip olmaktadır. Ve ancak, kendisinde meydana getirilen bu içgüdüleriyle yumurtanın üzerinde belli bir süre sabırla oturabilmektedir.

         Yalnız, vazifeli varlıkların yardımcı tesirleri sadece kuşlara gelmemektedir. Mesela, yumurtalarını kuma gömerek terk edip giden deniz kaplumbağalarına da gelmektedir. Fakat aynı tesirler altında kalan anne kaplumbağa, kuş gibi yumurtanın üzerine oturmamaktadır. Ne beden ısıları, ne de beden şekilleri, yumurtanın üzerine oturmaya veya yumurta ısısını korumaya uygun değildir.

         Dolayısı ile, yumurtanın içindeki tohumun yavru bir kaplumbağa haline gelebilmesi için, mevcut doğal imkanlar kullanılmakta ve kumun sıcaklığından faydalanılmaktadır.

         Anne kuşa yukarıdan yapılan yardımlar, anne kaplumbağalara da yapılmakta ve onlar da bazı içgüdülere sahip olmaktadırlar. Dolayısıyla, bir anne kaplumbağa da, kendi içinde meydana getirilen içgüdüsüyle, kumda bir çukur açıp yumurtalarını bıraktıktan sonra üzerini örtmektedir. Anne kaplumbağanın da bu vazifeyi yerine getirebilmesi bilgiyle ve idrakle değil, ancak bu işle vazifeli varlıkların yardımlarıyla otomatik olarak gerçekleşmektedir.

         Bu yardımlar, sadece yumurtalarını kuma gömerek vazifesini otomatik olarak yerine getiren ve onları terk edip giden anne kaplumbağaya değil, yumurtadan çıkacak olan yavru kaplumbağalara da yapılmaktadır. Dolayısı ile yavru kaplumbağalar da, yumurtadan çıkar çıkmaz yaşayabilmek için, kendilerinde meydana getirilen içgüdüleriyle denize doğru koşmaya başlamaktadırlar.

         Küçük bir kuş yumurtasından çıkan yavru, kaplumbağa yavrusu gibi kendi kendisini besleyip büyütecek bir imkana sahip bulunmamaktadır. Fakat onun bu zayıf özelliği, sayısız tekamül materyalleri olan sayısız olayların doğmasına sebep olmaktadır. Ve bu tekamül materyallerinden de sayısız varlıklar çeşitli şekillerde faydalanmaktadırlar.

         O yavru kuşun yaşayabilmesi için, anne kuş tarafından beslenmesi ve büyütülmesi gerekmektedir. Fakat anne kuş, bir yavrunun yaşayabilmesi için beslenmesi ve eğitilmesi gerektiğini düşünememektedir. Dolayısı ile anne kuş, bu vazifeyi de otomatik olarak yerine getirmektedir.

         Yani anne kuşa, yine vazifeli varlıklar tarafından tesirler gönderilmektedir. Bu tesirler altında kalan anne kuş, yine bazı içgüdülere sahip olmaktadır. Ve sahip olduğu bu içgüdüleriyle, hiç ihmal etmeden, ne pahasına olursa olsun, yavruları için yiyecek arayıp bulmaya ve onları beslemeye mecbur kalmaktadır.

         Buna benzer iç güdüsel seviyelerdeki hazırlıkları, vazifesini otomatik olarak yerine getirmeyi asla ihmal etmeyen ve etrafımızda dolaşan karınca, örümcek ve diğer hayvanlar arasında da görmeye ve anlamaya çalışmak, bu seviyedeki varlıkların kainat ahengine nasıl uyum sağladıkları hakkında bazı sezgiler kazandıracaktır.

         Bu bilgilerden ve örneklerden çıkan sonuca göre, kainat ahenginin dünyaya ait küçük bir parçası, vazife planlarına bağlı olarak çalışan vazifeli varlıkların gönderdikleri çeşitli tesirlerle sağlanmaktadır.

         Kuş yumurtası ve bu yumurtadan çıkan yavrunun sebep olduğu olaylar zincirinin tamamı, dünyaya bir hediye olarak verilen ‘İlahi Nizam ve Kainat’ adlı kitapta bulunmaktadır.

Share

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana