(198) VAZİFELİ VARLIKLARIN KULLANDIKLARI BAZI KAYNAKLAR :

Share

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünya hayatının neden var olduğu hakkında verilen bilgiler, bir realite haline gelmeye devam etmektedir. Dünya hayatında yaşanan acı tatlı bütün olaylar, sebep sonuç yasasına göre meydana getirilmekte, bir hakkın ve liyakatin karşılığı olarak yaşanmakta, ve sonunda insanların yüksek benliklerini, yani onların öz varlıklarını vazife planlarına hazırlamaktadırlar.

         Bireysel veya toplumsal olarak yaşanan bütün bu olaylardan alınan sonuçlar, dünya hayatından sonra değerleri yükseltilmekte, ve bir insan varlığının en değerli kazançları haline getirilmektedir. Bu değerli kazançlarla, yani dünya realitelerinin yükseltilmiş değerleriyle, vazife planlarına katılan varlıklar ise, kendilerine bağlı olan ruhların tekamül ihtiyaçlarını karşılamaya başlamaktadırlar. Ruhların tekamül ihtiyaçları ise, kainatın var olma sebebidir.

         Dolayısıyla, çok büyük ve insan idraki dışında kalan kutsal bir vazifenin yerine getirilmesi için yapılması gereken bütün hazırlıklar, yani insanların dünya hayatlarında yaşamaları gereken acı veya tatlı bütün olaylar, kainatın var olma sebebinin idrak ve şuuruna varmış, kendilerini bu sebebin gerçekleşmesine adamış, vazife planlarına bağlı vazifeli varlıkların gözetimi altında bulunmaktadır.

         Dünya hayatlarında, kendi idrak ve irade hürriyetleriyle, gösterdikleri çaba ve gayretleriyle, veya tembellikleriyle, hak edilen olayların meydana gelmesi, getirtilmesi, karşılaştırılması, yaşatılması, sonuçlarının alınması, kısaca, kişisel veya toplumsal gelişmelerin sağlanması için ihtiyaç duyulan olaylar, vazife planlarına bağlı vazifeli varlıkların müdahaleleriyle gerçekleştirilmektedir.

         Vazifeli varlıkların ise, ihtiyaç duyulan bu olayları meydana getirebilmeleri için, mevcut bazı kuvvetlerden ve imkanlardan faydalandıkları ifade edilmektedir. Bu kuvvet ve imkanların neler oldukları ise, bu olayları bizzat meydana getiren vazifeli varlıkların kendileri tarafından açıklanmıştır.

       Bu açıklamalara göre, ihtiyaç duyulan bir olayı meydana getirebilmek için, elektromanyetik, mekanik, biyolojik ve kozmik kuvvetlerin ve enerjilerin kullanıldığı ifade edilmektedir.

         Bu kuvvet ve enerjilerin de, uzay imkanlarından, bedenini terk etmiş olan serbest varlıkların enerjilerinden, yüksek alemlerdeki varlıklardan yayılan enerjilerden, insanların kuvvetlerinden, ki onların bunları bilmedikleri de ifade edilmektedir, hayvanlar ve bitkiler gibi daha diğer kaynaklardan sağlandığı belirtilmiştir.

       Kısaca, insan varlıklarının hak ettikleri veya ihtiyaç duydukları dünya olaylarını meydana getirebilmek için, veya geleceğe yönelik bazı doğa olaylarını meydana getirebilmek için, veya daha yüksek vazife planlarından gelen direktifleri dünya üzerinde yerine getirebilmek için, kendi alanlarında uzmanlaşmış, vazife planlarına bağlı vazifeli varlıklar, bütün bu imkan ve kaynakları tam yerinde, zamanında, ve dozunda kullanarak, kendilerinden istenilen dünya olaylarını kusursuz olarak meydana getirmektedirler.

         Vazife planlarında başarısızlıkların, ihmalkarlıkların, tesadüflerin, keyfiyetlerin, vs, meydana gelmesine imkan ve ihtimal bırakılmamaktadır.

         Bu bilgilerin ayrıntılarıyla birlikte, vazife planlarına bağlı, dünya işlerinde çalışan teknik idare grubunun idarecisi tarafından yapılan açıklamalar ve ayrıntılar, dünyaya bir hediye olarak verilen ‘İlahi Nizam ve Kainat’ adlı kitapta bulunmaktadır.

Share

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana