(199) VAZİFELİ VARLIKLARIN KULLANDIKLARI BAZI MATERYALLER :

Share

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgSon realite bilgilerine göre, vazifeli varlıkların dünyada kullandıkları materyallerden bazıları da, insanları vazife bilgileri ve organizasyon sistemleri sezgilerine hazırlayan otomatizmaları olmaktadır. Dünya hayatında, tekamül hazırlığının bir gereği olarak yaşanan insanlık safhasına ait otomatizmalar hakkında verilen bilgilerden bazılarını kısaca ifade etmeye çalışalım.

         Dünya, her şeyiyle birlikte varlıklar için büyük bir tekamül aracı olmaktadır. Büyük bir maksatla gelmiş olan bitki safhasının varlıklarını hayvanlık safhasına hazırladığı gibi, hayvanlık safhasının varlıklarını da insanlık safhasına hazırlamaktadır. İnsanlık safhasına hazırladığı varlıkları da, yüksek alemlerde başlayan vazife planları için hazırlayıp gönderebilecek her türlü tekamül araçlarına sahip bulunmaktadır.

         Varlıklar, bu hazırlık safhalarının sonuncusu olan insanlık safhasına ancak bütün alt safhaları tamamladıktan sonra ulaşabilmektedirler. İnsanlık safhasına ulaşan varlıkların bundaki sonraki hedefleri ise yüksek alemlerde başlayan vazife planları olmaktadır. Dolayısıyla varlıklar, vazife planları için gerekli hazırlıkları insanlık safhasında yapmaya başlamaktadırlar. Yani bu son safhada, vazife bilgileri ve organizasyon sistemleri sezgilerine ulaşılmaya çalışılmaktadır.

         Alt safhalara ait varlıkların kullandıkları gibi, insanlık safhasındaki varlıklar da, bir üst safhanın hazırlıklarını dünyaya ait materyalleri kullanarak tamamlamaktadırlar. Yani dünyada insan bedenlerine bağlanıp bir ömür boyu yaşanan tüm hal ve durumlar kullanılmaktadır.

           Bu, bir ömür boyu yaşanan tüm hal ve durumlar, yani insanların duyguları, düşünceleri, hisleri, arzuları, vs, olumlu veya olumsuz fonksiyonları, onları dünya hayatlarında, vazife bilgileri ve organizasyon sistemleri sezgilerine hazırlayan birer otomatizma araçları oldukları belirtilmiştir.

         Vazifeli varlıklar da, bu sayısız otomatizma araçları olan dünyaya ait materyalleri planlı bir şekilde kullanarak, yani insanları vazife bilgileri ve organizasyon sistemleri sezgilerine hazırlayarak kendi vazifelerini yerine getirmektedirler.

         İnsanların idrakleri genişledikçe, neyin ne olduğu anlaşıldıkça, otomatizma araçlarının fonksiyonlarını da kaybettiği belirtilmiştir. Otomatizma araçları fonksiyonlarını kaybetmeye başlayınca da insan, dünyada ne amaçla yaşadığını anlamaya başlamakta ve vazife bilgileri ve organizasyon sistemleri sezgilerini kazanma yoluna gitmektedir. Yani birer tekamül aracı olarak kullanılan dünyanın otomatizmalarından insanları idrakleri kurtarmaktadır.

         Neden organizasyon sistemleri sezgileri denmektedir? Çünkü insanlık safhasında iken, organizasyon sistemlerinin başladığı vazife planlarına ait durumlar idrak edilememektedir. Yüksek alemlerin mekan ve zaman durumları, dünyanın mekan ve zaman durumlarının çok üzerinde bulunmaktadır. İdrakin bir önceki adımı ise sezgi olmaktadır. Dolayısı ile, dünyada iken organizasyon sistemlerinin idrakine değil, ancak sezgilerine ulaşılabilmektedir.

         Vazife bilgileri ve organizasyon sistemleri sezgilerinin bir sonraki adımında ise yüksek alemlere ulaşılmaktadır. Yüksek alemlerde ise varlıklar açık bir şuura ve geniş bir idrake kavuşmaktadırlar. Dolayısıyla varlıklar, yüksek alemlerde organizasyon sistemleri sezgilerine değil vazife idrakine sahip olmaktadırlar. İki alem arasındaki uyumlar da ara alemde, yani sevgi aleminde yapılmaktadır.

         Kısaca, büyük bir maksatla dünyaya gelen varlıklar, varlıkların dünyaya nasıl geldikleri bir çok kez izah edilmiştir, dünyaya gelen varlıklar, ancak vazifeli varlıkların yardımlarıyla, dünyanın sahip olduğu imkanları kullanarak, sonsuzluk kadar uzun zamanlar içerisinde kendilerini hazırlayabilmekte ve yüksek alemlerde başlayan vazife planlarına katılıp vazifeler yapmaya başlamaktadırlar.

         Yani, vazife planlarına katılmadan evvelki hazırlık safhaları boyunca, kendilerini vazife bilgileri ve organizasyon sistemleri sezgilerine hazırlayan vazifeli varlıkların yaptıkları gibi, kendileri de vazife planlarına katılınca, alt safhalarda bulunan diğer varlıkların vazife bilgileri ve organizasyon sistemleri sezgilerine hazırlanabilmeleri için vazifeler yapmaya başlamaktadır.

         Yalnız, dünyanın sahip olduğu imkanları kullanarak hazırlıklarını tamamlayan varlıkların, yüksek alemlerde vazifeler yapmaya başlamaları demek, o varlıklara bağlı olan kainat üstü ruhların, o varlıklar aracılığı ile, dünyanın sahip olduğu bu imkanları kullanarak hazırlıklarını tamamlayıp yüksek alemlerde vazifeler yapmaya başlamaları demek olduğunu unutmamak gerekir. Zira, varlıkların süptil bir madde topluluğu ve maddenin temel özelliklerinin de neler olduğu açıkça belirtilmiştir.

         Birer tekamül hazırlığı materyalleri olan insanlık safhasına ait otomatizmalarla ile ilgili ayrıntılı bilgiler, dünyaya bir hediye olarak verilen ‘İlahi Nizam ve Kainat’ adlı kitapta bulunmaktadır.

Share

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana