(200) DÜNYAYA VERİLEN HEDİYENİN DEĞERİ :

Share

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünyaya verilen hediye hakkında bilinen bazı gerçekleri kısaca ifade etmeye çalışalım. Çünkü bu hediye, bir kısım insana, bir kısım kesime veya bir kısım topluluğa verilmiş bir hediye gibi düşünülmektedir.

         Her şeyden önce, dünyaya bir hediye olarak verilen bilgiler, dünyaya duyurulmasından yıllar önce, o geçmiş zamanların yaşanan dünya realitelerinden verilen örneklerle, o geçmiş zamanların konuşulan diliyle, yüksek vazife planından büyük bir organizasyon tarafından belirli aralıklarla dünyaya verilmiş, büyük bir özenle derlenip toparlanmış, gelecekte mutlaka ihtiyaç duyulacağı bilindiği için dünyadaki sorumlularına teslim edilip güvenli bir yere kaldırılmış, yaklaşık geçen bir ömürlük zamandan sonra bu ihtiyaç ortaya çıkmış, ve planlandığı şekilde açılıp dünya insanlığına sunulmuştur.

         Fakat, yaklaşık bir ömürlük zamandan sonra ortaya çıkan bu ihtiyacın, otomatizmalarla bu günlere kadar gelen insanlıkta, aynı anda ve aynı derecede ortaya çıkmadığını, öncelikli olarak bu bilgileri arayan ve bekleyen insanların ihtiyaçlarını karşılamaya başladıklarını da unutmamak gerekir.

         Ayrıca, bütün vazife planlarının ve organizasyonlarının tüm faaliyetlerinin, kainat idare mekanizmasının yani ünitenin kontrolü altında bulundukları ve üstlerinden aldıkları talimatlarla vazifelerini yerine getirdikleri de bu hediyede yer almaktadır.

         Dolayısıyla, büyük bir vazife organizasyonu tarafından dünya insanlığına bir hediyenin verilmesi, veya dünya insanlığının böyle bir hediyeyi hak etmesi, doğal olarak ünitenin de kontrolü altında bulunmakta ve çok ince hesapların yapılmasını gerektirmektedir.

         Kısaca, dünyadan sorumlu vazifeliler tarafından dünyaya zamanından önce verilmiş olan, aslına sadık kalınarak büyük bir özenle derlenip toparlanmış olan, zamanı geldiği için vazifeli varlıkların verdiği işaretle açılıp insanlığa sunulmuş olan bu hediyenin değerinin ancak, bu bilgilere gerçekten ihtiyaç duyan ve bu bilgilerin sezgilerine ulaşanlar tarafından, yani bu bilgilere uygun hareket ederek dünya hayatlarının amacını yerine getirmeye çalışanlar tarafından bilinip idrak edilebileceği de ortadadır.

         Gerçek değeri, büyük bir çoğunluk tarafından henüz idrak edilemeyen ve bu hediyede yer alan geleceğe ait bazı olaylar, gerçekleşmeye başlamıştır. İçeriği hakkında kısa bilgiler vererek, önemine dikkat çekmeye çalıştığımız bu hediye, yani yıllar öncesinden büyük bir özenle derlenip toparlanmış olan ‘İlahi Nizam ve Kainat’ adlı kitap, zaman ilerledikçe, idrakler genişledikçe, meydana geleceği kesinleşmiş olan büyük dünya olayları yavaş yavaş gerçekleştikçe, ortaya çıkacak olan bütün ihtiyaçları karşılayacak bir alt yapıya ve bilgi topluluğuna sahip bulunmaktadır.

         Ne mutlu dünya insanına ki, bir anne babanın dünyaya yeni gelen evladının istikbalini düşünüp bazı hazırlıkları önceden yapması gibi, vazife hazırlığının son safhasında bulunan dünya insanlığı da, son anlarında çaresiz bırakılmamış, ihtiyaç duyacağı bilgiler zamanından önce verilmiş, büyük bir titizlikle derlenip toplanmış, ve bu gün elinin altında hazır olarak durmaktadır.  

Share

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana