(201) DÜNYA NÜFUSUNUN ARTIŞ SEBEBİ :

Share

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünyaya hediye olarak verilen bilgilerin üçüncü bölümünde, büyük dünya devresinin kapanışıyla ilgili ayrıntılı bilgiler verilirken, dünyadaki nüfus artışının başlıca sebebinin, dünyadan şimdiye kadar ayrılıp da spatyomda birikmiş varlıkların hepsinin dünyaya dönmesi olarak açıklanmıştır. Dünyaya dönmek için bekleyen varlıklar hakkında verilen bilgilerden bazılarını kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Spatyomda ne kadar çok varlığın beklediği dünyada yaşayanlar tarafından bilinemez fakat, dünyaya dönmek için bekleyen bütün varlıkların her birinin ayrı ayrı birer geçmişleri ve gelişmişlik dereceleri bulunmaktadır.

         Dolayısı ile, spatyomda bekleyen bütün varlıkların kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde her biri için ayrı ayrı hayat planlarının hazırlanması, toplumsal plan içinde yerlerini alması, yani kendilerinden sonra gelecek olanların da planlanması, büyük dünya devresi sona ermeden önceki mekan ve zaman durumlarının ayarlanması gibi bütün ayrıntılar ve imkanlar, dünyayı idare eden vazife planının kontrolü altında bulunmakta ve hazırlanmaktadır.

         Vazife planlarında yapılan bütün işler, dünya mekan ve zamanının üzerinde insan aklının alamayacağı kadar büyük ve kapsamlı bir iş birliği içerisinde gerçekleştirilmektedir. Büyük dünya devresini fiziki olarak sonlandıracak dış sebepleri meydana getiren, planlayan, zamanını ayarlayan, daha yüksek vazifeliler de bu büyük iş birliğine dahil bulunmaktadır.

         Dolayısı ile, görünen sebep her ne olursa olsun, spatyomda bekleyen varlıkların, büyük dünya devresi sona ermeden, ihtiyaçlarını karşılayacak olan mekanlara zamanında yerleştirilmeleri, yani büyük çaplarla doğum olaylarının meydana gelmesi ve dünya nüfusunun hızla artması, düzenli, planlı, en ince ayrıntılarına kadar hesaplı ve bir tesadüfün bulunmadığı anlaşılmaktadır.

         Ayrıca, spatyomda bekleyen, şuurlu, idrakli, ve bir enerji topluluğu olan insan varlığı, dünyaya dönmek için beklerken, aynı zamanda alt safhaların milyarlarca varlığını da beraberinde bekletmektedir.

         Çünkü varlıklar, insanlık safhasına başlarken bir araç olarak kullandıkları beyin hücreleri varlıklarını dünya okulundan mezun olana kadar serbest bırakmamaktadırlar. Dolayısı ile, insan varlığının dünyaya dönmesiyle birlikte bu varlıkların gelişimleri de kaldıkları yerden devam etmektedir. Kısaca, dünya nüfusunun hızla artışı, artık bir devrenin sona ermekte olduğunu gösteren işaretlerden birisi olmaktadır.                                                                

Share

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana