(202) IŞIK KONİSİ :

Share

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde ruhların, sembolik olarak açıklanan sonsuz tekamül ihtiyaçlarının, sonsuz sayılardaki kainatlarla karşılandığı belirtilmiştir. Fakat aynı zamanda ruhların, sonsuz sayılardaki kainatlarla doğrudan doğruya her hangi bir bağlarının veya her hangi bir alış verişlerinin bulunmadığı da belirtilmiştir.

         Ruhların, sonsuz sayılardaki kainatlarla nasıl bir bağ kurdukları, hangi kuvvet veya etkenlerin sebep olduğu, nasıl bir alış veriş içerisine girdikleri, sonsuz tekamül ihtiyaçlarından tek bir tanesinin nasıl sıfırdan başlayıp içinde bulunduğumuz madde kainatıyla tamamlandığı, ve bir ruhun tekamül ihtiyacının karşılanmasının ne demek olduğu, bir projektörün çalışma sistemine benzetilerek ayrıntılarıyla izah edilmiştir.

         Sembolik olarak verilen bu projektör örneğinde, içinde bulunduğumuz madde kainatı bir projektör yerine konmuş, bu projektörden yansıyan ve kainatı aydınlatan koni şeklindeki ışık da, ruhlara ve kainatlara hakim olan asli prensibin sadece bu kainata yönelen bir kudreti olarak ifade edilmiştir. Asli prensip ve bu kudreti hakkında ayrıca bilgi verilmiş, ve bu kudretin asli prensibin kendisi olmadığı da açıkça belirtilmiştir.

         Her hangi bir projektörden yansıyan koni şeklindeki bir ışık, kaynağından uzaklaştıkça doğal olarak açılıp genişlemekte ve zayıflamaktadır. İmajinatif olarak yaratılan bu ışığın aydınlattığı en son yer, yani tabanı, bu kainatın amorf madde ortamı olmakta, tepesi ise kainatın idare edildiği yer olan ünite olmaktadır. Yani üniteden yayılan koni şeklindeki ışıkla, kainatın tamamı belirli derecelerde aydınlatılmış olmaktadır.

         Ruhların ve varlıkların, bu ışık konisi içerisinde tabandan tepeye doğru nasıl yavaş yavaş tırmandıkları, hangi safhalardan geçtikleri, nerelerde süratlerini artırdıkları, ışık konisinin tepesine yani üniteye nasıl ulaştıkları, ve bir tekamül ihtiyacının asli prensip ışığı ile nasıl tamamlandığı ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.

         Bu projektör örneği iyice anlaşılıp zihinde canlandırıldığı takdirde, dünyada yaşayan insanların da, bu ışık konisinin içerisindeki bu günkü yeri, yükseldikçe parlaklığı artan bu ışıklar diyarında daha ne kadar yükselmeleri gerektiği de görülecektir.

         Biraz geniş anlatılan bu projektör örneğinin ayrıntıları, dünyaya bir hediye olarak verilen ‘İlahi Nizam ve Kainat’ adlı kitapta bulunmaktadır.

Share

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana