(193) MADDİ OLARAK VAR OLUŞUN AMACI :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgSon realite bilgilerinin genel bir değerlendirmesinden çıkan sonuçlara göre, maddi olarak var oluşun amacı; birbirinden ayrı ve bağımsız sonsuz sayıdaki kainatların üzerinde bulunan, yine sonsuz sayıdaki ruhların, sembolik olarak ifade edilen ve insan idraki dışında kalan, sonsuz tekamül ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

         Sonsuz sayıdaki ruhların, sonsuz tekamül ihtiyaçlarından bir tanesinin, içinde bulunduğumuz madde kainatıyla nasıl karşılandığı, dünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. Hatta, ayrıntılarıyla anlatılan bu bilgilerin tamamı, bir ruhun, tek bir tekamül ihtiyacının, yüksek prensipler altında nasıl karşılandığının bütününü içermektedir.

Devamını oku...

(192) TOPLULUK İÇİNDEKİ OTOMATİK VAZİFELER :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde, bir topluluk içindeki otomatik vazifelerden bahsedilirken, bir küfecinin yaptığı iş örnek olarak gösterilmiş ve yapılan bu işin, otomatizmanın çeşitli karakterlerinden birisi olduğu söylenmiştir.

         Küfeci, sırtında taşıdığı büyük bir sepetiyle ücret karşılığı yük taşıyan hamal demektir. Küfecilerin sayıları son zamanlarda her ne kadar azalmış olsa da, bu gün aynı işi yapanların prensip olarak eski küfecilerden bir farkı bulunmamaktadır.

         Yani bir insan yakın geçmişte olduğu gibi, sırtındaki sepetiyle de yük taşısa, bu gün olduğu gibi motorlu veya motorsuz her hangi bir taşıma aracıyla da yük taşısa, sonuçta bir ücret karşılığı iş yapmakta ve topluluk için ihtiyaç duyulan bir vazifeyi otomatik olarak yerine getirmektedir.

Devamını oku...

(191) VARLIKLARIN, ALEYHİNE OLAN BAZI DURUMLARI :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgSon realite bilgilerine göre bütün varlıklar, çok ince madde partiküllerinden meydana getirilmiş ve enerji halini almış topluluklardır. Ruhlar ise, bu kainatla alakalı olan tekamül ihtiyaçlarını bu toplulukları kullanarak karşılamaktadırlar.

         Fakat ruhlar, birer varlığa sahip olur olmaz hemen tekamül ihtiyaçlarını karşılamaya başlayamamaktadırlar. Ruhların gerçek anlamdaki tekamül ihtiyaçları, varlıklar vazife safhalarına ulaştıktan sonra karşılanmaya başlanmaktadır.

         Dolayısı ile, ruhların bir takım hazırlık safhalarını tamamlamaları gerekmektedir ki, bu hazırlık safhalarının tamamı içinde bulunduğumuz hidrojen aleminde bulunmaktadır.

Devamını oku...

(190) KANSER OLAYLARI DÜNYADA İLK KEZ Mİ ARTMAKTADIR ?

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünyaya hediye olarak verilen bilgilerin üçüncü bölümünde, büyük dünya devresinin sonlarına doğru meydana gelecek olan olaylar açıklanırken, kanser olaylarının da artacağı ifade edilmektedir. Kanser olaylarının artışıyla ilgili verilen bilgilerden bazılarını kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Bir insan varlığı, insanlık safhasını büyük bir dünya devresi içerisinde, çeşitli mekan ve zamanlar içerisinde kullandığı yüzlerce insan bedenleriyle tamamlamakta ve kendisini bir sonraki safhaya hazırlamaktadır.

Devamını oku...

(189) KANSER OLAYLARI NASIL VE NİÇİN MEYDANA GELMEKTEDİR ?

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünyaya hediye olarak verilen son bilgilerde, yukarıdan gelen tesirlerin önemi üzerinde durulurken, insan organizmasına gelen tesirlerden de bahsedilmiş ve son zamanlarda artan kanser olayları bir örnek olarak gösterilmiştir. Kanser olaylarının nasıl ve niçin meydana geldiğini verilen bu bilgilere göre kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Her şeyden önce, bu konunun doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için, tekamül, tesirler, ve madde hakkında verilen temel bilgilerin az çok anlaşılmış olması gerekmektedir. Zira, her ne sebep gösterilirse gösterilsin, kanser veya meydana gelecek daha diğer benzer olaylar da dahil, kainatlar üstüne ait bir tekamül ihtiyacının, tesirlerle ve bir takım mekanizmalarla maddelerde ortaya çıkan sonuçları olmaktadır.

Devamını oku...

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana