(188) BİR RUH, NEDEN İKİ İNSAN BEDENİNE AYNI ANDA BAĞLANAMAZ :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgRuhlar doğrudan doğruya değil, tesirleriyle ve varlıklar aracılığı ile insan bedenlerine bağlanabilmektedirler. Bir ruhun neden iki veya daha fazla insan bedenine aynı anda bağlanmadığını veya aynı anda birden fazla insan bedeni meydana getirmediğini son realite bilgilerinden çıkan sonuçlara göre kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

     1- Kainatlar üstüne ait ruhlar, bu kainat maddelerine ilk uyum süreçlerini tamamladıktan sonra, yani pasif tekamül safhalarını tamamladıktan sonra, her biri iki veya daha fazla varlığa değil, her biri ayrı ayrı birer varlığa tesirleriyle bağlanmaktadırlar. Yani ruhlar kainat içerisinde bizzat bulunmamaktadırlar.

     2- Varlıklarda ortaya çıkan idrak, irade, şuur gibi, maddelere ait olmayan ifadeler ve ihtiyaçlar, o varlıklara bağlı ruhların kendilerinden yansımaktadır.

Devamını oku...

(187) BİR ŞEYİ ANLAMA YETENEĞİ OLAN İDRAKİN KAYNAĞI :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde idrakin, ‘sonsuz madde sistemlerini birbirine bağlayan bir kudret’ olduğu ve bu kudretin sebebinin de madde kainatının dışında bulunduğu belirtilmektedir. Ne kadar çok önemli olduğu özellikle belirtilen idrak hakkında, verilen bilgilerden bazılarını kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Ruhlar, pasif tekamül safhalarında iken tesirleriyle bağlı oldukları ilk atomlar, üniteden gönderilen tesirlerle geliştirilirken, meydana getirilen atom hareketleri ruhlara geri yansımakta ve bu hareketler daha sonra idrak adını alacak olan iç güdü diyebileceğimiz bir kabiliyeti uyandırmaktadırlar.

         Ruhlar pasif tekamül safhalarını tamamladıktan sonra, ünite gönderdikleri tesirlerle ruhları bağlı oldukları atomlardan koparmakta ve süptil maddelerden meydana getirdikleri topluluklara yani varlıklara bağlamaktadırlar.

Devamını oku...

(186) SPATYOM ORTAMLARINA GİRMEK ŞART MI ?

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgTekamül ihtiyaçlarını taşıyan tesirleriyle kainatın asli maddelerine bağlanan ruhlar, pasif bir tekamül safhasını atlattıktan sonra, her birinin bağlı olduğu tesirleri birer varlığa, yani süptil maddelerden meydana getirilmiş birer topluluğa bağlanmaktadır. İki veya daha fazla ruhun tesirleri tek bir varlığa bağlanmamaktadır.

         Her ruhun tesirleri ayrı ayrı varlıklara bağlanınca, bu ruhlar amorf maddelerden ve bu maddelerden meydana getirilmiş topluluklardan da, yani içinde bulunduğumuz hidrojen aleminden de uzaklaşmış olmaktadırlar.

         Çünkü hidrojen alemi, amorf maddelerden meydana getirilen çeşitli derecelerde geliştirilmiş atomlardan oluşmaktadır. Varlığın içinde bulunduğu alem ise, bu atomlardan yayılan çok daha ince partiküllerden yani süptil maddelerden oluşmaktadır. Dolayısı ile, varlıkların içinde bulunduğu süptil alemin mekan ve zaman özellikleri, içinde bulunduğumuz hidrojen aleminin mekan ve zaman özelliklerinden ayrılmaktadır.

Devamını oku...

(185) HER VARLIĞA AYRI BİR SPATYOM :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde, dünyada var olan her hangi bir madde bileşeninin veya dünyaya doğan her hangi bir beden türünün yada meydana gelen her hangi bir olayın, hangi sebep ve sonuçlara dayanarak meydana getirildiği tek tek ve ayrı ayrı anlatıl mamaktadır.

         Fakat, dünya hayatında canlı veya cansız olarak ayırdığımız beden veya maddelerin aslının ne olduğunun, neden var olduğunun, neye hizmet ettiğinin, veya bu beden ve maddelerle yaşanan olayların aslının ne olduğunun, nasıl meydana geldiğinin, neden yaşandığının temel bilgi ve prensipleri ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.

Devamını oku...

(184) İNSAN HAYATININ ARKA PLANINDA BULUNAN GERÇEKLER :

        http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgİnsan hayatının yakın veya uzak geçmişi, bu günü ve geleceği de dahil olmak üzere, dünyada yaşanmış ve yaşanacak bütün hal ve durumlarının gerçekte ne oldukları ve var oluş sebepleri dünyaya bir hediye olarak verilen bilgilerde açıkça belirtilmiştir.

         Bununla birlikte, insan hayatının gerçeğinin neden binlerce yıldır açıkça ifade edilmeyip insanlardan gizli tutulduğu ve neden dünyaya hediye olarak verilen bilgilerle birlikte açıklandığı da ayrıca izah edilmiştir.

         Ve biz de, bu hayati değerlere sahip bilgilerin bir realite olarak yaşanmasına yardımcı olmak için, bu hediyede var olan bilgilerden bazılarını, genel bir değerlendirmeye tabi tuttuktan sonra kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışıyoruz. Bu konuya, ’bir varlığın her hareketi, her kıpırdanışı kendisinden olmayan bir durumun ifadesidir’ bilgisini açarak hemen girelim ve insan hayatının gerçeğinin ne olduğunu kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

Devamını oku...

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana