(183) VARLIKLARA RUHLAR OLARAK BAKMAK :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgVarlıkların, her ne kadar insan gözüne görünmese de, birer süptil madde toplulukları oldukları dünyaya verilen son bilgilerde açıkça belirtilmiştir. Bununla birlikte, varlıkların meydana getirildiği kainat asli maddesinin temel özelliklerinin neler olduğu da açıkça belirtilmiştir. Yani varlıklar da, maddenin hiçbir zaman değişmeyen temel özelliklerini taşımaktadırlar.

         Ruhlar ise, kainat asli maddesinin zıt özelliklerini taşımakta ve kainatlar üzerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla varlıklar ruh değildirler. Fakat ruhları varlıklarda görmek veya varlıklara ruh olarak bakmak başka bir açıdan mümkün olabilmektedir. Bu konu hakkında verilen bilgilerden bazılarını değişik tarzlarda kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

Devamını oku...

(182) TEORİSİZ PRATİK VE PRATİKSİZ TEORİ :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgTeorisiz pratik ve pratiksiz teori, birbirlerinden ayrı tek başlarına kalınca kör ve sakat durumlar arz etmektedirler. Fakat, öyle teorik bilgiler vardır ki, mesela yüksek alemlerin kürevi mekan ve zaman durumlarıyla ilgili verilen teorik bilgilerin pratik uygulamaları, dünyanın kaba maddeleriyle yapılamamaktadır. Böyle, dünya dışına ait bazı teorik bilgilerin pratikleri kendi alemlerinin maddeleriyle, yani çok daha ince maddelerle ve ancak imajinasyonlarla yapılabilmektedir.

         Teori ve pratik, insanı taşıyan iki ayak gibi düşünülecek olursa, birbirlerini tamamlamakta ve dengeli bir ilerleme sağlamaktadır. Dolayısıyla, yüksek alemlerin kürevi mekan ve zaman durumlarıyla ilgili bazı teorik bilgiler verilirken, bu bilgilerin pratikte nasıl uygulanması gerektiği veya nasıl bir imajinasyon çalışmasının yapılması gerektiği de ayrıntılarıyla izah edilmiştir.

Devamını oku...

(181) HASBİLİK REALİTESİ :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgBugün dünyada hasbilik realitesinde yaşayan ne kadar insan var gerçekler bilinmez fakat, bir çok insan realitesinin bu realiteye doğru yavaş yavaş çekildiği görülmektedir. Bu durum, vicdan denge seviyelerinin üst kademelere doğru yavaş da olsa çeşitli derecelerde yükselmeye başladığını göstermektedir.

         Yükselen bir vicdan dengesi, insanların bizzat yaşadıkları veya karşılarına çıkan çeşitli olaylar karşısında, kendi idrak ve irade hürriyetleriyle vicdanlarının olumlu taraflarını tercih etmekle, yani vicdanlarının sesini dinlemekle meydana gelen iç hareketlerden sonra, olduğu yerden bir kademe daha yükselen ve huzur duyulan bir vicdan denge seviyesi olmaktadır.

Devamını oku...

(180) VAZİFE PLANLARINA KATILMANIN ŞARTLARI :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgVazife planlarına sadece dünya okulundan mezun olan varlıklar katılmamaktadır. Hidrojen aleminde bu dünyanın yaptığı fonksiyonu yerine getiren daha başka dünyalar da bulunmaktadır. O dünyalardan mezun olan varlıklar da vazife planlarına katılmaktadırlar.

         Onların katıldığı vazife planları, kendi sistemleriyle vazifeli olsalar da, tüm vazife planları kainat idare mekanizmasına yani üniteye bağlı olarak vazife yapmaktadırlar. Dolayısı ile vazife planlarına katılmanın şartları, bu planlara diğer dünyalardan katılacak olan varlıkları da kapsamı içerisine almaktadır.

Devamını oku...

(179) NE MAKSATLA YOLA ÇIKTIĞINI UNUTAN YOLCU :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgÖnce kısa bir yolculuk hikayesi yaratıp, sonra da dünya hayatıyla ilgili gerçeklerden birisini hatırlatalım.

         Birbirlerini çok yakından tanıyan bir gurup insan, ara sıra turlara katılarak seyahate çıkmaktadırlar. Bu seyahatler uçakla yapılmaktadır ve çok uzun süren uçuşlardan sonra da geri dönülmektedir. Bu turlara rezervasyon yaptıran herkes katılabilmektedir yani hiçbir engel bulunmamaktadır. Birbirlerini çok iyi tanıyan insanlar, aynı tura katılmak için ayrı ayrı rezervasyon yaptırmış, biletlerini almış ve uçağın kalkış gününü beklemektedirler. Kalkış günü gelir ve herkes kendi evinde yolculuk için hazırlıklarını yapmaya başlar. Kendi özel eşyalarını hazırlarlar, evraklarını kontrol ederler ve hava alanına doğru yola çıkarlar.

         Kalkış saati gelir, hepsi uçağa alınır ve koltuklarına otururlar. Uçağa ne maksatla bindiklerini ve kimin kim olduğunu hepsi de bilmektedir. Uçağın kapıları kapatılır, cep telefonları da kapatılır ve yolcuların dış dünyayla bütün bağlantıları kesilir. Uçak pistin başına doğru yavaş yavaş ilerler ve hız alıp havalanır. Uçağın havalanmasıyla birlikte bütün yolcular hafıza kaybına uğrarlar ve neden o uçakta bulunduklarını hatırlamazlar.

Devamını oku...

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana