(177) DÜNYADAN SONRA DİREKT VAZİFE PLANLARINA GEÇİLEBİLİR Mİ ?

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgVazife planları ruhun aktif olarak tekamül etmeye başladığı çok önemli bir safhadır. Dünyadan sonra, yani hidrojen aleminin üzerinde başlayan vazife planlarına direkt geçilebilir fakat, vazife planlarına geçiş sadece dünyadan gerçekleşmemektedir. Hidrojen alemini meydana getiren sayısı bilinmeyen nebülözlerde dünyaya benzeyen milyarlarca gezegen bulunmaktadır, ve bu milyarlarca gezegenlerden de milyarlarca varlık vazife planlarına geçmektedir. Onun için bu konuya geniş bir açıdan bakarak değerlendirmek gerekir. Her hangi bir safhadan üst bir safhaya geçişlerle ilgili verilen bilgilerden bazılarını değişik bir tarzda kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Hidrojen alemi, vazife hazırlığının tüm safhalarını içinde bulunduran çok büyük ve çok geniş bir alemdir. Varlıklar, hidrojen aleminin hangi safhalarında bulunurlarsa bulunsunlar, içinde bulundukları safhaları bir üst safhaya bağlayan yarı süptil bir alemleri bulunmaktadır. Kendi safhalarını tamamlayan varlıklar, kendileri için tamamen yabancı olan üst bir safhanın şartlarına alışabilmeleri için, kendi safhalarını üst bir safhaya bağlayan kendi yarı süptil alemlerine geçmektedirler.

Devamını oku...

(176) TEKAMÜL SEVİYELERİNDEKİ İLK EŞİTLİĞİN BOZULDUĞU NOKTA :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgTekamül ihtiyaçlarını karşılamak üzere kainat maddelerine ilk kez bağlanan ruhlar, pasif bir tekamül safhası içerisinde bulunurlarken, herhangi bir çaba veya gayret göstermemektedirler. Ruhların bağlı oldukları ilk maddeler, daha doğrusu ilk atomlar, ünite tarafından belirlenen bir programa bağlı olarak geliştirilmektedir. Bu program dahilinde geliştirilen atomların hareketleri, ruhların sonsuz kabiliyetlerinden bir tanesini harekete geçirip eşit şekilde uyandırmaktadır. Bu konuyu biraz açalım.

         Ruhlar, amorf madde parçalarına aynı anda bağlanamamaktadırlar. Bazıları daha erken bazıları da daha geç bağlanmaktadır. Ruhların amorf madde parçalarına bağlanmasıyla birlikte meydana gelen ilk atomların geliştirilmesi de aynı anda başlamaktadır. Dolayısıyla atomlar çok farklı gelişmişlik derecelerine sahip olarak bulunmaktadırlar.

Devamını oku...

(175) UZUN YOL HAZIRLIKLARI :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgUzun yol hazırlığı konusunu dünyadaki yolculuğa benzeterek basitçe ifade etmeye çalışalım. Uzun yol hazırlıkları, ruhların kainat maddelerine bağlanmasıyla birlikte yavaş yavaş başlamakta, sonsuzluk kadar bir zaman sonra bu ruhların her birine birer araç hediye edilmekte, ruhlar bu araçlarını yine sonsuzluk kadar bir zaman içinde yolculuk için hazırlamaya başlamakta, araçlarını hazır hale getiren ruhlar da, bu araçlarını kullanarak yola çıkmakta ve büyük trafiğe karışmaktadırlar.

         Araçlarıyla yola çıkan ruhlar, yine sonsuzluk kadar bir zaman sonra hedeflerine ulaşmakta, hedeflerine ulaşan ruhların bu kainatta başlayan yolculukları sona ermekte, yolculukları sona eren ruhlar araçlarını terk etmekte, araçlarını terk eden ruhların yolculuğu bir sonraki kainatın şartlarıyla yeniden başlamaktadır.

Devamını oku...

(174) SPATYOMDAKİLERLE KONUŞMAK MÜMKÜN MÜ ?

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünyaya verilen son bilgilerde spatyom, beden bağlarından belli bir maksatla geçici olarak ayrılan insanın, kendi öz varlığına dönmesi ve çevresiyle olan bütün alakalarını kesmesi hali olarak açıklanmıştır. Kendi öz varlığı ile baş başa kalan bir insanla konuşmanın mümkün olup olmadığını yine bu bilgilere göre kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Bir insanın kendi öz varlığıyla baş başa bırakılmasından maksat, dünyaya ait şuur dışı bilgilerinin, öz varlığa ait şuur altı bilgileriyle karşılaştırılması, uyumlu hale getirilmesi ve öz varlığa mal edilmesi içindir.

Devamını oku...

(173) SONSUZ SAYIDAKİ KAİNATLAR NEREDE ?

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde, ruh ve kainat durumları anlatılırken, sonsuz sayıdaki kainatların nasıl bir durumda bulundukları hakkında da bazı bilgiler verilmiştir. Bu konuda verilen bilgilerden bazılarını kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Sonsuz sayıdaki kainatların her birinin asli maddelerinin, birbirinden tamamen ayrı ve farklı, birbirinden daha kapsamlı ve sonsuz varyetelere sahip olarak bir sıra takip ettiği belirtilmiştir.

Devamını oku...

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana