(198) VAZİFELİ VARLIKLARIN KULLANDIKLARI BAZI KAYNAKLAR :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünya hayatının neden var olduğu hakkında verilen bilgiler, bir realite haline gelmeye devam etmektedir. Dünya hayatında yaşanan acı tatlı bütün olaylar, sebep sonuç yasasına göre meydana getirilmekte, bir hakkın ve liyakatin karşılığı olarak yaşanmakta, ve sonunda insanların yüksek benliklerini, yani onların öz varlıklarını vazife planlarına hazırlamaktadırlar.

         Bireysel veya toplumsal olarak yaşanan bütün bu olaylardan alınan sonuçlar, dünya hayatından sonra değerleri yükseltilmekte, ve bir insan varlığının en değerli kazançları haline getirilmektedir. Bu değerli kazançlarla, yani dünya realitelerinin yükseltilmiş değerleriyle, vazife planlarına katılan varlıklar ise, kendilerine bağlı olan ruhların tekamül ihtiyaçlarını karşılamaya başlamaktadırlar. Ruhların tekamül ihtiyaçları ise, kainatın var olma sebebidir.

Devamını oku...

(197) HİDROJEN ALEMİNİN SAFHALARI :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgHidrojen aleminin safhalarının, en başından en sonuna kadar bir sıra takip eden hazırlık safhaları olduğu daha önce belirtilmişti. İçinde bulunduğumuz bu alemin, yani hidrojen aleminin, basit maddelerinin meydana getirildiği safha ilk safha olmaktadır.

         Daha sonra, geniş bir yelpazeye sahip bitkiler safhası gelmektedir. Bu safhadan sonra ise, dünyada bulunan veya bulunmayan hayvanlık safhası başlamaktadır. İnsanlık safhasıyla birlikte bütün safhalar aynı mekan ve zaman içerisinde, yani hidrojen aleminin mekan ve zamanı içerisinde bulunmaktadırlar.

Devamını oku...

(196) KUŞ YUMURTASI :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde, kainatın büyük ahenginden bahsedilirken, küçük bir kuş yumurtası ve o yumurtadan çıkan yavru bir kuşun sebep olduğu olaylar zinciriyle, o kuş bedenini idare eden varlığın milyarlarca yıl sonraki geleceği anlatılmıştır. Orada anlatılan hikayenin , kainat ahenginin dünyaya ayrılan küçük bir parçasının nasıl sağlandığı ile ilgili bazı kısımlarını alarak, kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Küçük bir kuş yumurtasını göz önüne getirin. Bu yumurtanın içindeki tohumun bir kuş haline gelebilmesi için, belli bir ısıda bir süre korunması gerekmektedir. Bunun için de anne kuş, yumurtanın üzerine oturarak bu ısıyı kendi bedeniyle sağlamaktadır. Şimdi, anne kuşun bu hareketini meydana getiren asıl sebebe bakalım.

Devamını oku...

(195) HAYATIN AMACINI YERİNE GETİRMİŞ OLMAK :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgSon realite bilgilerine göre, bir insan varlığının idraki, bütün dünyayı kapsamı içerisine alacak kadar gelişmiş ve genişlemiş ise, kendisini yüksek alemlerde başlayan vazife bilgilerine ve prensiplerine hazırlayabilmiş ise, o insan varlığı dünya hayatının amacını yerine getirmiş olmaktadır.

         Bununla birlikte, son realite bilgilerine sahip olmadan, yani dünyaya bir hediye olarak verilen bilgilerle hiç karşılaşmadan, vicdan unsurları en üst seviyelere kadar yükselmiş, artık vazife bilgilerine iyice yaklaşmış, her türlü bencilliklerden ve maddi çıkarlardan uzaklaşmış, etrafındakilere hizmet etmek amacıyla kendilerini feda edecek duruma gelmiş olan insanların varlıkları da, dünya hayatının amacını yerine getirmiş olmaktadırlar.

Devamını oku...

(194) İNSAN HAYATININ AMACI :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgİnsan hayatının amacının, dünya hayatından sonra yüksek alemlerde başlayıp devam eden organizasyon sistemlerine ulaşmak olduğu, ve bunun için de dünya hayatında iken gerekli hazırlıkların tamamlanması gerektiği dünyaya bir hediye olarak verilen bilgilerle tam olarak açıklığa kavuşmuştur.

         Üstelik, sadece insan hayatının amacı değil, insanlarla birlikte yaşayan sayısız bitki ve hayvanların da neden var oldukları ve neden yaşadıkları da açıklığa kavuşmuştur. Onların da hayat amaçları günün birinde insanlar gibi organizasyon sistemlerine ulaşmak olacaktır. Fakat, tekamülleri çok gerilerde olduğu için, onların ilk hedefleri organizasyon sistemlerine ulaşmak değil, içinde bulundukları safhanın bir üst safhasına ulaşmak olmaktadır.

Devamını oku...

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana