VARLIKSAL İLKELERE GİRİŞ

Tezahüratın hiyerarşik yapılanması içinde, İlahi İrade Yasaları’nı da kapsamı içine alan Varlıksal İlkeler; Müteal Fiil’in(1) maddesel ortamlardaki projeksiyonundan hasıl olan esaslardır. İlkeler, aynı zamanda; ideler topluluğunu kapsamları altında bulunduran esaslardır. İlkelerin de ‘üzerinde’ bulunan Müteal Tasarruf’tur(2). Bu duruma göre, Müteal Fiil’in maddesel ortamlardaki yansıması ‘ilke’ olarak tezahür eder. Dolayısıyla bir ilke ancak Müteal Tasaruf’tan etkilenir. Görüldüğü gibi, tezahüratın hiyerarşik yapılanması içinde yönetici ve kaotik düzeni koruyucu sistem, Müteal Tasarruf en ‘yukarıda’ olmak üzere, bizim içinde bulunduğumuz icaplar ortamına doğru; İlkeler, İdeler, İlahi İrade Yasları, beşeri yasalar ve icaplar şeklinde bir sıralanma ve yapılanma içindedir. Şimdi bu yapılanmayı, bizim şu anda içinde bulunduğumuz icaplar ortamından başlayarak inceleyelim; orada da asıl konumuz olan ilkelere girelim.

Devamını oku...

VARLIKSAL İLKELER

 

ŞU ANA KADAR BİLİNEN BEŞ İLKE VARDIR

1. VARLIĞIN BİR'LİĞİ İLKESİ

Varlık, sonsuz olan Yaradan'ın tezahürü ya da yansımasıdır. "Varlığın Bir'liği" İlkesi'ni anlamaya çalışırken önce, Yaradan kavramını ele almak gerekecektir. 

Devamını oku...

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana