MAYA KEHANETLERİ

Share

Dünya 21 Aralık 2012 de tahrip olmayacak. Mayalar bu tarihi bir yeniden doğuş olarak görürler. Beşinci güneşin dünyasının başlangıcı, beşinci boyuta giriş. O, yeni bir çağın başlangıcı olacak.

21 Aralık 2012 güneş doğumunda Dünya Galaktik ekvatordan geçiyor olacak. Kendisini 26 000 yıldır ilk defa galaksinin merkezi ile hizaya sokacak. Bu, kozmik bir haç yaratacak. Bu kozmik haç yaşamın ağacı olarak düşünülür. Bu, evrensel enerjinin dünyaya akması ve onu ve üzerinde yaşayanları temizlemesi için bir kanal açacak. her şeyi daha yüksek bir titreşim seviyesine yükseltecek. Bu süreç önceden başladı. 

Bir kutupluluk dünyasında yaşıyoruz. Gece ve gündüz, Erkek ve kadın, Pozitif ve negatif, Işık ve karanlık bunlar dengedir. Tam şimdi karanlık taraf çok güçlüdür ve ne istediklerinde çok açıklar. Berrakça tuttukları vizyonları ve öncelikleri var ve ayrıca hiyerarşileri var.

Onlar, Beşinci dünya spirali ile birleşmememiz için bir çok şekillerde çalışıyorlar. Karanlık taraf materyalizm ve inkar vasıtası ile birleşmeyi bloke ediyor. Onun değişmesini istemiyorlar. Birleşmeyi istemiyorlar. Bu seviyede kalmak istiyorlar ve bir sonraki seviyeden korkuyorlar. Dördüncü dünyayı reddeden karanlık güç tahrip edilemez veya aşırı güçlenemez. Bunun için o çok güçlüdür ve her durumda yanlış stratejidir.

Işık tarafında herkesin birbirleri ile yeniden birleşmesi bizi güçlendirir. Karanlık, Sadece basitlik, Sevgi gönderme, Açık kalplilik ve şefkat vasıtası ile dönüştürülebilir. Birleşmeye götüren bunlardır. Beşinci güneşin dünyası için anahtar bir kavram.Dünya üzerinde dört geleneksel elemente sahibiz. Toprak, Hava, Ateş ve Su. Beşinci güneş yeni bir element getiriyor. Eter.. Sözlük, Eteri cennetlerin yüksek elementi olarak tanımlar. Eter enerji dalgalarını frekansların geniş bir aralığına aktarır. Havadaki enerji dalgalarını görebileceksiniz insanların auraları ve ruhlar gibi. Eteral, Dünyanın ötesindeki boyuttur. Eterin içeriği içinde kutuplulukların bir birleşimi olabilir.

İnsanlarda daha fazla karanlık veya ışık olmayacak, ama yükselmiş bir birleşme olacak. Ancak tam şimdi, karanlık taraf bununla ilgilenmiyor. Onu bloke etmek için organize oluyorlar. 2012 deki hizalanmaya hazır olmamamız için Dünyanın ve çevresinin dengesini bozmaya çalışıyorlar. Barış ve denge için diğer taraf ile daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Bizi besleyen ve bizi barındıran dünyayı korumamız gerekiyor. Tüm kalplerimizi ve zihinlerimizi şimdi birliğe ve birleşmeye koymamız gerekiyor, Karanlık tarafa göğüs germek ve yaşamı korumak için. Herkese gereksinim vardır. Bu zaman da bu önemli amaç için buradasınız. Basit, ancak etkili bir dua tekniği beyaz bir mum yakmaktır. Bir an barışı düşünün. Niyetinizi aleve söyleyin ve onun ışığını savaş veya barış yapma gücüne sahip liderlere gönderin.En büyük bilgelik sadeliktir. Sevgi, Saygı, Paylaşma, Şükran, Bağışlayıcılık, O kompleks veya detaylı değildir. Gerçek bilgi ücretsizdir. O sizin DNA’nıza kodlanmıştır. Tüm gereksiniminiz içinizdedir.Kalbinizi bulun! Yolunuzu Bulursunuz.Barış içinde yürüyün..

Share

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana