HUDUT BEKÇİLERİ - KUYRUKLU YILDIZLAR

Share

http://www.dunyaana.com/images/man130.jpgBurada verilmek istenen bilgiyi algılarken, anlamaya çalışırken, bahsi geçen konular (L= Laura) adlı şahsın şuur'unda yer almakta olan kelime dağarcığı ile bilginin sembolize edildiğini ifade etmek istiyorum. Burada temel kavramları siz daha önce çeşitli kaynaklardan duymuşsunuzdur.

1 Eylül 1994

Dalga serisinin birinci kısmında bir bayan ile derin bir hipnoz seansı yapılıyor. Burada bayan bir dalganın dünyaya doğru geldiğini görüyor dalganın içinde uzay gemileri görüyor ve gemiler dünyanın dışında yeralmaktalar dünyadaki varlıkları derin şuuraltlarından programlıyorlar Burada oluşacak olaylar ile bir mekanizmayı ateşliyeceklerini ifade ediyor. Hükümet bu durumdan haberdar.

30 Eylül 1994

L: Güneş çok büyük miktarlarda elektro manyetik enerjiyi yaymakta.
A: Güneşteki bu düzensiz atışların kaynağının dışarıda bir tesir sahası olduğunu ifade edebiliriz.
L: Bu periyodik ölümlerin kaynağı güneş mi?
A: Bazen sebep olabiliyor
L: Peki bir saat gibi tekrarlayan bu olayların asıl sebebi ne? Bu düzenli bir atım sonucumu oluyor.
A: Açıkçası bunların sebebi kuyrukluyıldız yağmurları.
L: Peki bu kuyruklu yıldızlar nereden geliyor?
A: Kendi yörüngelerinde bir araya gelip toplanıyorlar
L: Bu kümelenen kuyruklu yıldızlar yörüngeleri güneş'in
etrafında mı?
A: Evet
L: Bu kuyruklu yıldız kümeleri hangi sıklıkla bizim ekliptik planımıza geliyor.
A: 3600 yılda
L: Sümerliler nibiru gezegeninin dünyamızdan geçmesi ile neyi kast etmişler?
A: Kuyruklu yıldızları
L: Bu kuyruklu yıldızların vücudu mu?
A: Evet
L: Bu kümelenmiş kuyruklu yıldızlar tek bir beden olarak mı gözüküyor
A: Evet
L: Bu söylentideki nesne ile günümüzdeki nesne aynı şey mi?
A: Evet
L: Peki Annunaki kim?
A: Yabancılar(Burada dünya dışı zeki varlık anlamında)
L: Nereden geliyorlar
A: Zeta Reticuli.
L: Buraya herzaman mı geliyor, kuyrukluyıldız kümesi burada bulunan ruhların kuvvetini azaltarak korku oluşmasına neden oluyor bu durumda kaosu ve diğer olayları meydana getiriyor.
A: Evet
L: İki olayda birbiri ile gevşekçe ilgili.
A: Evet
L: Aynı zamanda bu durum, şimdi onun burada neden olduğunu gösteriyor
A: Yakınlaştın.
L: Büyük bir donanma uzay gemisi dalgada ilerleyerek ve konuşmak için  dünyamıza mı yaklaşıyor?
A: Evet
L: Peki gemiler nereden?
A: Zeta Reticuli
L: Ne zaman burada olacaklar.
A: 1 ay ile 18 yıl arasında.
L: Peki nasıl böyle büyük bir çelişme olur gelme zamanlarında?
A: Bu çok büyük bir donanma, uzay/zamanı düzensiz büzerek  ilerliyorlar sizin zaman ölçülerinizle tanımlamak zor.
L:  Bir nevi bu gemiler dalgaya mı biniyorlar
A: Evet

10 Mayıs 1994

L: Şu anda zeta reticuliden dalgaya binmiş bir donanma gezegenimize yaklaşmakta uzay/zamanın büzülmesi ve geliş zamanlarının belirsiz olması ne demek? Niçin böyle oluyor? lütfen daha ayrıntılı bilgi ver
A: Kütle, çekim dalgası ile beraber elektromanyetik transferine etki eder.
L: Bunu biraz daha açabilir misin?
A: Kütle, zaman siklusuna etki eder. Küçük eşittir kısa zaman siklusuna, ve büyük eşittir büyük zaman siklusuna.

11 Şubat 2004

L: Paskalya adasına kayadan yapılmış kafa heykellerini kim dikti.
A: Lemuryan ırkın torunları
L: Yerlilerin dediğine göre taşlar oraya yürütülerek getirilmiş doğru mu?
A: Hayır
L: Peki nasıl?
A: Tonal titreşim ile
L: peki bu taşlar neyi ifade ediyor
A: Nephalim
L: Yani bu nefilime mi benziyor
A: sayılır.
L: Yani nefilim bir zamanlar lemuryada başkan mıydı?
A: sayılır.
L: lemurya o zamanlar nerede yer almaktaydı?
A: Güney Amerika ile pasifik okyanusu arasında aradaki tüm adalar oradan kalmadır.
L: Peki Lemuryaya sonra ne oldu?
A: Eden'den düşüşünüzle birlikte aynı zamanda  sular altında kaldı.
L: O halde seninde daha önce bahsettiğin üzere Nefilim buraya 9-12 bin yıl önce geldiğine göre kaç defa daha gelecek?
A: Daha önce dünyada 5 defa daha bulundu. son ziyareti kendisinin, şimdi gelecek.
L: Yani diyorsin ki nefilim geri gelecek dünyaya. Bu nefilim şu anda nerde yaşıyor?
A: orion
L: O orion takım yıldızında mı yaşıyor? gezegeni nerede?
A: Gezegeni yok, transit geçiyor
L: Bütün takımı ile mi transit yapıyor
A: 3 aracı ile
L: peki her araçta kaç tane nefilim var?
A: aşağı yukarı 12 milyon
L: Onlar bize yardıma mı geliyorlar?
A: Hayır. Dalga, kuyruklu yıldız grubu, hepsi aynı enerjiyi kullanıyor
L: Aynı enerjiyi kullanıyorlar diyerek neyi kast ediyorsun?
A: Uzay/zamandan geçiyorlar.
L: Yani bu kuyruklu yıldız grubu olmadan onlar, uzay/zamandan geçemezler mi demek oluyor?
A: Hayır "Sadece yavaşlarlar"
L: Demek ki bu dalga olmassa onlar buraya daha geç gelirler peki dalga nereden geliyor?
A: Kuyruklu yıldızları takip ediyor.
L: Kuyruklu yıldızları takip ediyor peki bu dalga ne taşıyor içinde?
A: "realm border" ben melekut diye çevirdim ilahi irade yasaları ve yeni tesir alanı ve şuurda değişim demek melekut aynı zamanda varlığın bilgisini tatbik edebileceği yeni alan demek.
L: peki bu melekut bu kuyruklu yıldızları sürekli mi takip ediyor?
A: hayır
L: Peki bu melekut/ bilgi enerjisi/tesir sahası dalgası kuyruklu yıldızlara her zaman bağlı mıdır?
A: Hayır. Melekut/bilgi enerjisi/tesir sahası dalgası varolan bütün realitelerin enerjilerini değiştirecek
L: Peki bu gelecek olan melekut/bilgi enerjisi dalgası boyutsal bir sınır mıdır?
A: Evet
L: Tamam bu melekut/bilgi enerjisi dalgası boyutlarımı yapıyor?
A: realiteleri var ediyor, realiteleri yükseltip alçaltıyor.
L: Peki bizim realitemiz değişiyor mu veya var ediliyor mu?
A: Hayır
L: Peki ne değişiyor?
A: oturduğunuz yer yani dünya, Gezegeniniz boyutlar arası ilişkileri değişiyor
L: Hangi sıklıkta görülür bu durum?
A: Aşağı yukarı her 309.000 yılda bu aynı zamanda 12 küçük zaman siklusunu barındırır.
L: Diğer bir deyişle biz 4. boyuta geçmek için 300.000 yıldan beri mi bekliyoruz?
A: Evet
L: Yani bu düşüş durumu 300.000 yıl önce meydana geldi
A: Evet
L: Sen diyorsun ki gezegen değişiyor
A: Hayır alanlar/tesir sahaları; gezegen sadece alanları meydana getiriyor.
L: Uzay/zamanda diğer tesir sahalarının kaynağı nedir?
A: şimdiki enerjilere göre çok komplex bir durum.
L: peki yaratıcı kaynak ne?
A: Büyük siklusun parçası
L: Bu siklus Maya'lılar tarafından anlaşıldı mı?
A: Onlar kısmen anladılar.
L: Onların takvimi 2012'de son buluyor.Mayalar tesir sahasının değişeceğinimi öngördüler.
A: Sayılır, hala sizin ölçülebilir zamanınızda belirsizliğini koruyor. kertenkele ırkı 4.boyutta sizi yönetebileceğini umuyor. 18 yıl içinde görülecek.
11-07-1994
L: Gamma ışınlarının atmosferin yukarı katlarındaki patlamaları ile ilgili bir makale okudum. Bu gama ışınlarının patlaması olayı nedir?
A: Dalga(yeni gelen tesir sahası enerjisi) yaklaştıkça enerji artıyor.

11-24-1994
L: Bize biraz volkanik faaliyetler hakkında bilgi verir misin? sebebi nedir?
A: Dünyanın iç ısınması artıyor.
L: Isıyı arttıran nedir?
A: Titreşim frekansları değişiyor.
L: Titreşim frekanslarının değişmesine neden olan kaynak ne?
A: Daha öncede bahsetmiş olduğumuz dalga/tesir sahasının yaklaşması
L: Bu gelen dalga, sanırım o kadar büyük bir etki sahasına sahipki etkileri uzun yıllar boyunca hissedilecek
A: Bütün dalgalar doğalarında sözleşme fazını içlerinde barındırırlar.
L: Yani demek istediğin önceki dalga kıyıya kadar gelip her türlü şeyi emdi
A: Evet
L: Öyleyse bizde geriye doğru emilecez... tıpkı bir salınım hareketi gibi...
A: Sevimli bir analoji.
________________________________________

Share

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana