(197) HİDROJEN ALEMİNİN SAFHALARI :

Share

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgHidrojen aleminin safhalarının, en başından en sonuna kadar bir sıra takip eden hazırlık safhaları olduğu daha önce belirtilmişti. İçinde bulunduğumuz bu alemin, yani hidrojen aleminin, basit maddelerinin meydana getirildiği safha ilk safha olmaktadır.

         Daha sonra, geniş bir yelpazeye sahip bitkiler safhası gelmektedir. Bu safhadan sonra ise, dünyada bulunan veya bulunmayan hayvanlık safhası başlamaktadır. İnsanlık safhasıyla birlikte bütün safhalar aynı mekan ve zaman içerisinde, yani hidrojen aleminin mekan ve zamanı içerisinde bulunmaktadırlar.

         Mesela, hidrojen aleminin küçük bir parçası olan dünyanın, dağları, taşları, ovaları, denizleri, ilk safhada yer almaktadır. Bunlara tutunan ağaçlar, çiçekler, otlar, ikinci safhada yer almaktadır. Küçük veya büyük tüm hayvanlar üçüncü safhada yer almaktadır. İnsanların tamamı ise dördüncü ve son safhada yer almaktadır. Ve, bu safhaların hepsi de bir arada bulunmaktadırlar.

         Yumuşak geçişlerle birbirine bağlı olan bu safhaları bir skala üzerinde görmeye çalıştığımız zaman, baştan sona olduğu gibi, bütün kademeleriyle ve bütün sınıflarıyla tek ve çok büyük bir safha olarak ortaya çıkmaktadır.

         Ve bu tek safha da, safhalar arası yarı süptil hazırlık ortamları da dahil, ilk kez meydana getirilen bir varlığı, sonsuzluk kadar uzun zamanlar içerisinde bir sonraki alemin ilk safhasına, yani vazife organizasyonlarına hazırlamaktadır.

         Hidrojen aleminin bütün safhaları sadece dünya gezegeninde bir arada bulunmamaktadır. Hidrojen aleminin uzak köşelerinde dünya gibi maddeleri gelişmiş daha bir çok gezegen bulunmaktadır. O gezegenlerde de bütün safhalar bir arada bulunmaktadır.

         Fakat, kainatta tekamül akışı aralıksız devam etmektedir. Ruhların hizmetine sunulan varlıkların meydana getirilişi de devam etmektedir. Dolayısıyla, varlıkların bu alemdeki tekamül hazırlıkları da bir akış halinde bulunmaktadır.

         Birinci safhayı tamamlayan varlıklar, kendilerine yapılan yardımlarla ve onlara sunulan imkanlarla ikinci safhaya başlamaktadırlar. Yani tekamül hazırlığına hangi nebülözün, hangi galaksinin, hangi sisteminde başlamışlar ise, hazırlıkları o sistemlerin gelişmiş gezegenlerinde devam etmektedir.

         Varlıklar, herhangi bir safhadan üst bir safhaya büyük tekamül dönemleriyle veya devreleriyle yükselmektedirler. O uzak galaksilerde bulunan gelişmiş gezegenlerin kendi tekamül devreleri bulunmaktadır.

         Mesela, bu galaksinin uzak sistemlerinde bulunan büyük bir gezegen, düzenli olarak yörüngesinden çıkartılmakta, ve sebep sonuç zinciriyle dünyada büyük tekamül devreleri meydana getirilmektedir. Bu büyük tekamül devreleri de yaklaşık yetmiş bin yıl sürmektedir.

         O gelişmiş gezegenlerin büyük tekamül devrelerini meydana getiren imkanlar ise daha farklı olabilir. Onların bir yılı dünyanın bir yılı gibi üç yüz altmış beş gün olmak zorunda değildir. Büyük tekamül devreleri dünyada olduğu gibi yaklaşık yetmiş bin yıl sürmek zorunda da değildir. Onların tekamül devreleri dünya yılına göre altmış bin yıl da olabilir, seksen bin yıl da olabilir. Veya, onların yılına göre dünyanın büyük tekamül devresi elli bin yıla veya yüz bin yıla karşılık gelebilir.

         Yani tekamül hazırlığı, hidrojen aleminin her safhasında eş zamanlı olarak yürütülmemektedir. Bu gün, dünyanın büyük tekamül devrelerinden bir tanesi daha sona ermek üzeredir. O gelişmiş uzak gezegenlerde ise daha yeni başlamış olabilir. Bazıları orta seviyeyi bulmuş, bazıları da sona yaklaşmış olabilir.

         Fakat, hidrojen aleminin her neresinden olursa olsun, bu alemin son safhası olan insanlık safhasını tamamlayarak, hidrojen alemi üstü bir alemin ilk safhasına, yani vazife organizasyonlarına, milyarlarca varlığın her an katıldığı belirtilmiştir.

         Kısaca, hidrojen aleminde sayısız safhalar bulunmaktadır ve bu safhaların tamamı çeşitli seviyelerdeki tekamül hazırlığı safhaları olmaktadır. Hazırlıklarına ilk safhadan başlayan varlıklar ise, sırası gelen safhaları kendi gezegenlerinde tamamlayarak insanlık safhasına kadar ulaşmaktadırlar.

         İnsanlık safhasını da tamamlayan varlıklar ise, asli vazifelerini yapmak üzere yani, kendilerine bağlı olan ruhların tekamül ihtiyaçlarını karşılamak üzere hidrojen alemini temelli olarak terk etmektedirler. Varlıkların, tüm safhaları, en başından en sonuna kadar ancak vazife planlarına bağlı vazifeli varlıkların yardımlarıyla tamamlayabildiklerini unutmamak gerekir.

         Varlıkların, hidrojen aleminin küçük bir parçası olan dünyada, safhaları nasıl tamamlayarak vazife planlarına nasıl hazırlandıkları hakkındaki ayrıntılı bilgiler, dünyaya bir hediye olarak verilen ‘İlahi Nizam ve Kainat’ adlı kitapta bulunmaktadır.

Share

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana