(158) DOĞRU YOLUN KISTASI :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.%20blue.jpgBu dünyada yaşayan bütün insanların, birbirlerine uzak veya yakın olan bütün arzularının, isteklerinin, hayallerinin, ümitlerinin, hedeflerinin, yaşam biçimlerinin, kişisel özelliklerinin ve yaşadıkları olayların, kısacası her şeylerinin, bu dünya hayatından sonra, yüksek alemlerde başlayıp sürecek olan büyük bir vazife hazırlığının kapsamı içerisinde yer aldığı ve birer araç olarak kullanıldıkları, son realite bilgileriyle birlikte ortaya çıkmıştır.

         Vazife, ruhun tekamülüne hizmettir. Vazifeye hazırlık ise tekamül mekanizmalarıyla gerçekleşmektedir. İnsanlık safhasına kadar otomatik olarak gelişen tekamül mekanizması, insanlık safhasından itibaren vicdan mekanizması adını almakta ve insan varlıklarını büyük bir vazifeye hazırlamaktadır. Bu safhada bir duygu olarak ortaya çıkan vicdan mekanizması, normal halinde iken, her insanın idrak genişliğine göre farklı denge seviyelerinde bulunmaktadır.

Devamını oku...

(157) İNSAN ÜSTÜ SAFHALAR :

        http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpg Bu gün içinde bulunduğumuz insanlık safhası, tüm tekamül hazırlığı safhalarının en sonuncusu olmaktadır. Varlıklar, bu safhayı da tamamladıktan sonra insan üstü safhalara geçmektedirler. Varlıkların, insanlık safhasından insan üstü safhalara nasıl geçtiklerini, dünyaya verilen son bilgilere göre, kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Bütün varlıkların, nasıl ve ne maksatla meydana getirildiklerinden daha evvel bahsedilmişti. Varlıklar, kendilerine hakim olan ruhların tekamül ihtiyaçlarını karşılamak için, sonsuzluk kadar uzun zamanlar önce meydana getirilmiş, bitki ve hayvanlık aleminin bütün safhalarını yine çok uzun zamanlar içinde tamamlamış, ve bu safhaların sonuncusu olan bu günkü insanlık safhasına kadar ulaşmışlardır.

Devamını oku...

(156) İNSAN ALTI SAFHALAR :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgTekamül ihtiyacıyla kainata gelen bütün ruhların, çok uzun, bir madde hareketlerine alıştırılma süreci bulunmaktadır. Ruhların bu süreç içerisinde, yani pasif tekamül hazırlığı safhalarında iken, her biri doğrudan doğruya birer atoma bağlı bulunmaktadırlar. Ruhların bağlı oldukları bu atomlar, üniteden gönderilen tesirlerle geliştirilirken, meydana gelen hareketler de aynı zamanda ruhlarda, içgüdü diyebileceğimiz kabiliyetleri uyandırmaktadırlar. Atomlar geliştirilip son hallerini alırken, ruhlar da pasif tekamül hazırlığı safhalarının sonlarına doğru yaklaşmaktadırlar.

         Atomların geliştirilmesi, etrafına partiküller yayması ve bu yayılan partiküllerin de tekrar geliştirilmesiyle ortaya çıkan süptil maddeler, üniteden gönderilen tesirlerle gerçekleştirilmektedir.

Devamını oku...

(155) ÖZ VARLIKLARIN HİDROJEN ALEMİYLE OLAN SON BAĞLANTILARI :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgÖz varlıkların hidrojen alemiyle olan ilk bağlantılarının nasıl kurulduğundan daha önce bahsedilmişti. Hidrojen alemiyle her hangi bir bağlantısı olan bütün öz varlıkların, bu alemle olan bütün bağlantılarının nasıl sona erdiğinden ve bundan sonraki adımlarından da biraz bahsedelim.

         Meydana getirildiği andan itibaren çok uzun bir tekamül hazırlığı safhasına başlayan bütün öz varlıklar, bir gelişmişlik sırası takip eden bütün hazırlık safhalarını da tamamladıktan sonra, bu safhaların sonuncusu olan insanlık safhasına katılmayı hak etmektedirler.

         Hidrojen alemindeki insanlık safhası sadece bu dünyada bulunmamaktadır. Daha uzak gezegenlerde de, o yerlerin şartlarına uygun insanlık safhaları bulunmaktadır. O uzak yerlerdeki insanlık safhaları da, dünyadaki insanlık safhası gibi aynı amaca hizmet etmektedir. Yani hidrojen aleminin tüm insanlık safhaları vazife hazırlığı kapsamı içerisinde bulunmaktadır.

Devamını oku...

(154) ÖZ VARLIKLARIN HİDROJEN ALEMİYLE OLAN İLK BAĞLANTILARI :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünyaya bir hediye olarak verilen son bilgilerde, bir öz varlığın nasıl meydana getirildiği ayrıntılarıyla izah edilmiştir. Öz varlıkların hidrojen alemiyle olan ilk bağlantılarını, bu son bilgilere göre kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         Her hangi bir öz varlığın bu alemle olan ilk bağlantısı, topraktan yeni çıkmış her hangi bir çiçekle, böcekle, hayvanla veya dünyaya yeni doğmuş bir insanla birlikte ilk kez kurulmuş olmamaktadır. Bütün öz varlıkların hidrojen alemiyle olan ilk bağlantıları, insanların hesap edemeyecekleri kadar uzun zamanlar öncesine dayanmaktadır. Ruhların hidrojen alemiyle olan ilk bağlantıları ise, henüz bir öz varlığa sahip olmadan evvel kurulmuş olduğu için, çok daha eskiye dayanmaktadır.

         Bütün öz varlıklar, süptil maddelerden meydana getirilmiş topluluklar olduğundan, içinde bulunduğumuz hidrojen alemiyle doğrudan doğruya bir bağlantısı bulunmamaktadır. Bütün öz varlıkların hidrojen alemiyle olan bağlantıları, bu alemin maddelerinin manyetik alanları kullanılarak dolaylı yollardan sağlanmaktadır.

Devamını oku...

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana