(162) BAZI MADDE ENERJİLERİ :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgDünyaya verilen son bilgilerde, insanların, hidrojen atomundan yayılan enerjilerle ilgili bilgilerinin dışında, bu atomların daha seyyal maddeler yaydıkları, ve bu seyyal maddelerin de onların anlayamadıkları bir çok olayın meydana gelmesine imkan hazırlayıp sebep oldukları, açıklanmıştır.

         Ayrıca, dünya maddelerini meydana getiren ve dünyada bilinen ilk hidrojen atomlarının, gerçekte meydana getirilen ilk hidrojen atomları olmadıkları, ilk atomların daha basit atomlar olduğu ve henüz dünyada bilinmediği, bilinen hidrojen atomlarının ise bir çok değerler alarak gelişmiş olan atomlar olduğu, fakat insanlar ilk atoma hidrojen atomu dedikleri için, meydana getirilen ilk basit atomlara da hidrojen atomu dendiği özellikle belirtilmiştir.

Devamını oku...

(161) MADDE HALLERİ :

        http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpg Dünyaya hediye olarak verilen son bilgiler, madde kavramına yeni bakış açıları kazandırmaya devam etmektedir. Verilen bu bilgilere göre madde, varlığı ancak sembolik olarak kabul edilebilen amorf maddelerden, tesirlerle meydana getirilmiş, amorf maddenin çeşitli şekil ve durumdaki halleri olmaktadır. Amorf maddenin kendisi olmamaktadır. Madde ve oluşumları hakkında verilen bilgilerden bazılarını kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

         İçinde bulunduğumuz alemi meydana getiren maddelerin yapı taşları olan ilk basit atomların, amorf maddelerden nasıl meydana getirildiği ve manyetik alanlarının nasıl oluştuğu açıkça izah edilmiştir. Ünite tarafından gönderilen tesirlerle meydana getirilmiş ve çeşitli derecelerde geliştirilmiş olan bu ilk basit atomların manyetik alanları, tali tesirlerle bir araya getirilmekte ve böylece kaba veya ince, basit veya karmaşık, çeşitli hal ve şekillerdeki madde ve toplulukları meydana getirilmektedir. Ünite, tesir, amorf madde, ve manyetik alan kavramları hakkında ayrıntılı bilgiler de verilmiştir.

Devamını oku...

(160) MADDE DİYE GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEYLER :

        http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.%20blue.jpg Dünyaya hediye olarak verilen son bilgilerde, madde diye gördüğümüz şeylerin aslının, amorf maddelerin “tesirlerle ilk harekete geçtiği andan itibaren almış olduğu çeşitli şekil ve durumdaki halleri” olduğu ifade edilmiştir. Bu genel açıklamaya göre, insanların bedenleri de birer madde topluluğu olması sebebiyle, amorf maddelerin tesirlerle ilk harekete geçtiği andan itibaren çok uzun zamanlar içinde almış olduğu çeşitli şekil ve durumdaki halleri olarak ortaya çıkmaktadır. Amorf maddeler ve madde olarak gördüğümüz şeyler hakkında verilen bilgilerden bazılarını kısaca ve basitçe ifade etmeye çalışalım.

Devamını oku...

(159) GEÇMİŞ HAYATLAR DAHA İYİ OLABİLİR Mİ ?

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.white.jpgSon realite bilgilerine göre, dünya gezegeni yaklaşık her yetmiş bin yılda bir, çok büyük değişikliklere uğratılmakta ve her defasında da büyük bir yeniliğe kavuşmaktadır. Dünya yenilenirken, mevcut kıtaları batmakta, yenileri ortaya çıkmakta, manyetik kutupları tersine dönmekte, pek çok insan varlığı başarıyla mezun olmakta, ve çok az insan da hayatta kalmaktadır.

         Her yeni dünyada mezun olanların yerine yenileri gelmekte, hayatta kalanlar sayesinde ilk defa insan bedenlerine sahip olmakta, nüfusları artmakta, yeni kıtalara dağılmakta, eskilerin gittiği yolları tekrar çizmektedirler.

Devamını oku...

(158) DOĞRU YOLUN KISTASI :

         http://www.dunyaana.com/images/aaaaaaaaturk.%20blue.jpgBu dünyada yaşayan bütün insanların, birbirlerine uzak veya yakın olan bütün arzularının, isteklerinin, hayallerinin, ümitlerinin, hedeflerinin, yaşam biçimlerinin, kişisel özelliklerinin ve yaşadıkları olayların, kısacası her şeylerinin, bu dünya hayatından sonra, yüksek alemlerde başlayıp sürecek olan büyük bir vazife hazırlığının kapsamı içerisinde yer aldığı ve birer araç olarak kullanıldıkları, son realite bilgileriyle birlikte ortaya çıkmıştır.

         Vazife, ruhun tekamülüne hizmettir. Vazifeye hazırlık ise tekamül mekanizmalarıyla gerçekleşmektedir. İnsanlık safhasına kadar otomatik olarak gelişen tekamül mekanizması, insanlık safhasından itibaren vicdan mekanizması adını almakta ve insan varlıklarını büyük bir vazifeye hazırlamaktadır. Bu safhada bir duygu olarak ortaya çıkan vicdan mekanizması, normal halinde iken, her insanın idrak genişliğine göre farklı denge seviyelerinde bulunmaktadır.

Devamını oku...

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana