RUHLAR ARASINDA - DR. BEDRİ RUHSELMAN - BÖLÜM 2

http://www.dunyaana.com/images/bedri%20ruhselman%202.jpgRUHLARA DAİR

Eğer bu kitapları bütün psişik, metapsişik ve spiritik konuları iyice tetkik etmiş ve kavramış bir okuyucu kütlesi için hazırlamış olsaydım, bu bahsi burada açmağa lüzum görmezdim. Fakat bilhassa son zamanlarda bu işlerle yakından alakalı görünen ve hatta kendilerini kompetan (uzman) zenneden bazı kişilerin de dahil olduğu büyük bir araştırıcı zümresinin ruhlarla görüşmek meselesi karşısındaki henüz hazırlıksız durumu, bu işi ta başından itibaren ele almanın lüzumunu bana hissettirdi. Zira böyle yapılmadıkça ruhlarla temas bahsinde mütalaaya mevzu teşkil eden vetirelerin (süreçlerin), hadiselerin ve vak’aların arzu edilir derecede verimli bir bilgi ışığı altında görüşülmesine imkan hasıl olmıyacaktır. Binaenaleyh ruhlarla görüşmek bahsine girişmezden evvel ruhlar kimlerdir, mevzuu üzerinde durmak lazım geliyor.

Devamını oku...

RUHLAR ARASINDA - DR. BEDRİ RUHSELMAN - BÖLÜM 1

http://www.dunyaana.com/images/bedri%20ruhselman%201.jpgRUHLARLA TEMAS MESELESİ HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ

Her şeyden evvel <<ruhlarla görüşmek>> deyiminin delalet ettiği mana üzerinde biraz durmamız lazım geliyor. Zira bize göre, medyomluğun mühim sırları bu mana içinde gizlenmiştir.

Ruhlarla görüşmek tabiri ilk hamlede akla geldiği gibi hiç de basit ve herkesin kolaylıkla kavrıyabileceği bir hadisenin ifadesi değildir. Burada çok şey bilmek, çok şey görmek, çok şey düşünmek ve bilhassa çok şey duymakla ancak sezilebilecek ve nadiren ulaşılacak muvaffakiyet mertebeleri vardır. Bu kadarcık sözden sonra (Ruhlarla nasıl görüşülür?) sualini hemen bir iki satırlık yazı ile cevaplandırmağı düşünmediğimizi okuyucular derhal anlamış olacaklardır.

Devamını oku...

BEDENSİZ YAŞAM

http://www.dunyaana.com/images/muharrem%20gk%203.jpgBedenli bir varlığın bir zaman dilimi içinde dünyada yaşamış olduğu hayata bedenli yaşam veya bedenli hayat denir. Fakat bu hal ruhsal varlıklar için söylenemez. Ruhsal varlıkların konumlarını incelerken zaman, mekan kavramını hiçbir zaman unutmamak gerekir ve ruhsal varlıklar sayısızdır.

Enkarnasyon denilen bedene doğuşlar, kainatın her yerinde farklı ve çeşitlilik az ederler. Tüm enkarnasyonlar, tüm doğumlar mutlaka bir zaman dilimi içerisine ve maddi bir bedene bağlanmakla gerçekleşir. Bu madde bedenler maddenin her çeşit vibrasyonunda akan veya durgun zamanlar içerisinde bulunabilir.

Devamını oku...

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana